FREDERICIA

Byrådet besluttede her til aften, at Egeskov skal have nyt boligområde

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Lokalplan 391 blev af Byrådet godkendt her til aften at der bygges i et område syd for Egeskov Bygade.

Boliger ved Egeskov Syd er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse. Formålet er ligeledes at beskytte nye boliger og opholdsarealer mod virksomhedsstøj, ved at sikre opførelsen af en 5,5 m høj støjvold, der skal beplantes med træer, buske og urter.

Området ligger syd for Egeskov Bygade

Der også været stort fokus på projektets arkitektoniske og æstetiske kvalitet, herunder boligtætheden. Lokalplanens bestemmelser rummer derfor en række bindinger, der stiller krav til maksimal boligtæthed, boligers udformning, begrønning og ydre materialer. Ligeledes rummer lokalplanen bindinger det fastlægger krav til opholdsarealers kvalitet, vej og bilparkering, samt stiforbindelser for bløde trafikanter på tværs af boligområdet til og fra opholdsarealer og Egeskov Bygade.

Teksterne herover er taget fra dagsordenen til Byrådsmødet den 9. oktober 2023.

“Det er et støre område vi gerne vil bebygge med op til 50 boliger. Det er en voldsom udvidelse af området, og vil betyde at der kommer flere elever til skolen i Bøgeskov,” fortalte Christian Bro (A).

Kenny Bruun Olsen (V) er også glad for, at den nye bebyggelse vil styrke lokalsamfundet. “Det er en privat investor der nu opfører de kommende boliger,” fortalte Kenny Bruun Olsen., som også håber sådanne udvidelser vil ske i andre af kommunens bysamfund.

Karsten Byrgesen (O) var ikke uenig, men opfordre til, at byggegrunde i Trelde nu blev gjort færdige.

Her ses en del af det område der nu er udlagt til tæt-lav bebyggelse. Foto: DanmarkC TV.