DanmarkC TV

Home FREDERICIA Byråd skal tage stilling til afdragsfrihed – Fredericia Teater mangler mange millioner
Byråd skal tage stilling til afdragsfrihed – Fredericia Teater mangler mange millioner

Byråd skal tage stilling til afdragsfrihed – Fredericia Teater mangler mange millioner

0

Bestyrelsen for Fredericia Teater har igen i 2019 skabt et underskud i mangemillionklassen. Efter et par år med overskud, står Fredericia Teater nu i en krise, hvor der regnskabsmæssigt mangler 20 mio.kr. for 2019.

Fredericia Teater har jf. dets vedtægter fremsendt et budget for 2020 til godkendelse ved Byrådet. Regnskabet for 2019 er endnu ikke endelig opgjort, men der forventes et underskud på ca. 20 mio. kr., som tilskrives svigtende billetsalg i København på ”Prinsen af Egypten” og ”Tarzan”. 2019-resultatet påvirker teatrets likviditet i en grad, som har nødvendiggjort en revidering af første budgetudkast, som teatrets bestyrelse godkendte i december 2019. Det reviderede budget er behandlet af teatrets bestyrelse den 24. januar 2020 og indeholder en række reduktioner for at tilpasse økonomien og sikre budgettets overholdelse. 

Teatret har grundet de aktuelle likviditetsudfordringer søgt at udvide sin kassekredit hos deres bank. Dette har banken godkendt under en række forudsætninger, herunder at der ydes transport i kommunens tilskud til teatret over de næste 4 år, samt at Byrådet bevilger teatret afdragsfrihed på de tidligere bevilgede lån.

Borgmester Jacob Bjerregaard fortæller her om krisen, og den beslutning han håber på at byrådet vil træffe på mandagens møde.

Her er anmodningen fra Fredericia Teater til Økonomiudvalget.: