Dagsorden:

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutningssag: Revisionsberetning for regnskab 2023
 • 3. Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune
 • 4. Beslutningssag: Regnskab 2023 TrekantBrand
 • 5. Beslutningssag: Borgerrådgiver årsberetning Marts 23-24
 • 6. Beslutningssag: Politisk mødekalender 2025
 • 7. Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv
 • 8. Beslutningssag: Godkendelse af ny politik for børn, unge og uddannelse
 • 9. Beslutningssag: Beslutning om etablering af et lokalt børne- og ungehjem.
 • 10. Beslutningssag: Frigivelse af midler til Klimapuljen
 • 11. Beslutningssag: Revideret ejerstrategi for MOTAS I/S
 • 12. Beslutningssag: Godkendelse af kriterier for vejnettet samt igangsættelse af proces for harmonisering
 • 13. Beslutningssag: Frigivelse af midler til grøn omstilling-anlæg
 • 14. Beslutningssag: Byfornyelsesstøtte 2024
 • 15. Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 396 – Bevarende lokalplan for Værkbyen i Skærbæk og tillæg nr. 14 til kommuneplan 2021-2033
 • 16. Initiativretssag: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om folkegave fra Fredericia til H.M. Kong Frederik den X
                                                       

Byrådsmøde - 17.06.2024

Byrådsmøde fra Fredericia den 17. June 2024