FREDERICIA

Buspassagerer fik indflydelse på køreplanen

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Borgernes høringssvar er blevet brugt i den nye buskøreplan

I november 2013 lavede Vej & Park en høring blandt kommunens borgere for at få deres input til mindre justeringer og ændringer i forhold til den kollektive trafik. Der blev lagt væk på, at ændringerne skulle være omkostningsneutrale for kommunen og der har været fokus på at tilgodese flest mulige i forbindelse med ændringerne.

”Vej & Park modtog lidt over 40 høringssvar, som alle var konstruktive og gode forslag til ændringer af det nuværende bussystem og forbedringer af vores stoppestedsfaciliteter. Der var forslag til ændring for alle busruter, og det glæder mig, at de ændringer, der er lavet for den kommende køreplan, afspejler de høringssvar, som borgerne er kommet med”, fortæller Steen Wrist Ørts, næstformand for By- og Teknikudvalget.

”Vi har forsøgt at tilgodese så mange som muligt med køreplansændringerne, og det håber jeg kommer til at afspejle sig i passagerantallet”, siger Steen Wrist Ørts og fremhæver, at rute 4 kommer til at køre forbi postcenteret i Taulov, og at flere busser kommer til at mødes på banegården, så passagerne vil opleve kortere ventetider ved skift.

Ændringer i køreplanen tilgodeser pendlere og skolebørn

Til august, når den nye køreplan træder i kraft, vil der blive mindre ruteændringer for rute 1, 2, 3, 4 og skolebus 6a. Derudover ændres der ved køreplanerne for rute 4, 5 og 6, som kommer til at starte tidligere og dermed opnår en bedre forbindelse med de øvrige busser på banegården og flere af togene.

Der har også været fokus på at ændre mindre uhensigtsmæssigheder i forhold til f.eks. skolebørn, som kommer for sent i skole pga. bussens køretid.

Sommerkøreplanen, der dækker de seks uger skolerne har sommerferie, bliver tilrettelagt efter, at de daglige brugere af den kollektive trafik fortsat vil kunne bruge den kollektive trafik i sommerperioden.

I de seks uger vil køreplanen til gengæld blive reduceret, så den seneste afgang for busserne i hverdagene er mellem 17 og 19.

Antallet af busafgange i sommerferieperioden kommer til at ligne den nuværende lørdagskøreplan. I weekenden kommer der ikke til at ske ændringer i forhold til i dag.

By- og Teknikudvalget har den 11. marts 2014 godkendt ændringer til den kollektive trafik i Fredericia Kommune og besluttet, at sommerkøreplanen indføres i sommerferien og ændringerne til bussernes køreplaner gælder fra august 2014.