Læserdebat

Budgetforhandlingerne og det demokratiske underskud i Fredericia Kommune

Af Connie Maybrith Jørgensen, byrådskandidat SF, Havepladsvej 142, Fredericia

SF Fredericia har en lang tradition for at bidrage med høringsforslag til Borgmesterens forslag til det kommende års kommunale budget. SF kommer i år ikke til at bidrage med høringssvar af den enkle grund, at Borgmesteren ikke har noget forslag til behandling. Vi finder ligeledes at det budgetoplæg som er send i høring og som må formodes at være udarbejdet af embedsværket, er for ugennemskueligt for de fleste borgere. Budgetforslaget består primært af en opremsning af tal og regnskabs og principper for kommunal budgetlægning. Der er med andre ord ingen forslag at tage stilling til.

I den indeværende valgperiode er der sket en udvikling, som har gjort det langt vanskeligere for befolkningen at deltage i, endsige følge med i de demokratiske processer. Et eksempel  her på er blandt andet den seneste høring om en ny kommunal Fritidspolitik, her valgte udvalget at sende forslaget i høring hen over sommerferie perioden. En periode hvor de færreste borgere er optaget af kommunalpolitiske forslag. 

Borgerne  mangler med andre ord ordentlig adgang til og indsigt i en væsentlig del af de demokratiske processer, – f.eks. at kunne afgive høringsvar på et oplyst grundlag og deltage i en offentlig tilgængelig debat. 

Pt. tegner der sig et billede af, at flere og flere af politiske partier har mere travlt med at promovere egne borgmesterkandidater frem påtage sig et ansvar for den nuværende politiske situation og det oprydnings arbejde, som givet vil pågå i de kommende år.

SF vil arbejde for en ny politisk kultur, vi vil have fokus på mennesker og miljø.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv