FREDERICIA

BUD : 32 MILLIONER

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Bülows kaserne fra luftenUdlændingestyrelsen har i er periode haft kig på Bülows kaserne som mulighed for indretning af nyt asylcenter – til de mange flygtninge der dagligt kommer til Danmark.

Ejendoms styrelsen hos Forsvarsministeriet mødes i denne uge med Udlændingestyrelsen. Her skal de drøfte en mulighed for oprettelse af et nyt asylcenter – måske i Fredericia.

Fredericia kommune har imidlertid ikke fået nogen officiel henvendelse fra hverken Forsvarsministeriet eller Udlændingestyrelsen omkring et sådan projekt.

Det er dog ikke sikkert at Bülows kaserne kommer i spil som kommende asylcenter. På et lukket punkt på dagsordenen på mandagens byrådsmøde, vedtog et enigt byråd at afgive et bud på 32 millioner kroner for bygningerne. Formålet med at erhverve bygningerne, der for en kort stund stadig rummer kaserneaktiviteter, er at benytte bygningerne til et Campus – en videregående uddannelse som politikerne håber at kunne tiltrække til Fredericia.

Det er nu op til Forsvarsministeriet at afgøre om de ønsker at tage imod Fredericia kommunes tilbud på 32 millioner.

( FOTO : http://forsvaret.dk )