FREDERICIA

Brint: Distributions-hub i Taulov et stort skridt nærmere

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

H2 Energy Europe har fået miljøgodkendelse til deres brintproduktionsanlæg på 1 GW i Esbjerg

Dermed er er grundlaget for produktion og transport af brint i rørledning til Taulov et stort skridt videre. I Taulov er projektplanen, at der bygges en station, hvor der kan ske opbevaring og ikke mindst distribution.

DanmarkC TV har tidligere skrevet om planerne HER.

H2 Energy vil gerne etablere en hub ved Stakkesvang i Taulov.

Hos H2 Energy Europe er der også glæde over godkendelsen i Esbjerg
– Vores største prioritet er sikkerheden i alle vores aktiviteter. At opnå den første miljøgodkendelse i Europa for et projekt af denne størrelse viser vores engagement, og at sikkerhed og samfundsansvar er en hjørnesten i vores måde at arbejde på. Det afspejler også Esbjerg Kommunes støttende og fremadskuende tilgang. Vi er dybt taknemmelige for deres samarbejde og fælles vision for at gøre projektet til virkelighed, lyder det fra operations manager hos H2 Energy Europe Mark Pedersen, der tilføjer: 

– Vores anlæg skal også revolutionere måden, hvorpå vi udnytter spildevand. Vandet fra det lokale rensningsanlæg skal omdannes til grøn brint. Den innovative tilgang forventes at absorbere mere end 1 million m³ vand årligt til elektrolyse og dermed markant reducere belastningen på drikkevand og grundvand samt fremme vores mission mod en bæredygtig udvikling.

1 GW-anlægget vil bidrage til den lokale økonomi ved at skabe cirka 60 permanente job og op mod 700 job i anlægsfasen. Derudover vil anlægget generere CO2-neutral overskudsvarme, som har potentiale til at levere fjernvarme til flertallet af husstande i Esbjerg.

H2 Energy Europes projekt afhænger af, om den planlagte brintrørledning, der spiller en afgørende rolle i distributionen af den grønne brint, bliver færdiggjort inden 2028, som det forventes. Rørene skal sende brinten til andre lande i Europa og dermed styrke Danmarks økonomi. 

Miljøgodkendelsen udgør ifølge selskabet en betydelig milepæl for Danmark, der er et af de lande, som går forrest, når det kommer til teknologi inden for Power-to-X. H2 Energy Europes anlæg vil være med til at understøtte dekarboniseringen af tunge industrier og vejtransport. Derudover vil den grønne brint også fungere som kemisk råmateriale til produktionen af bæredygtige e-brændstoffer som metanol og ammoniak og dermed fremme Europas grønne omstilling.