FREDERICIA

Brevstem tæt på din bopæl

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Byrådet besluttede på deres seneste møde at støtte Demokrati- og Borgerudvalgets forslag om at oprette mobile brevstemmesteder op til det kommende kommunalvalg

Demokrati- og Borgerudvalget har i Budget 2021 fået til opgave at fremme valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 16. november i år. Hen over foråret har Demokrati- og Borgerudvalget drøftet forskellige muligheder – blandt andet brugen af mobile brevstemmesteder. 

”Vi har i Demokrati- og Borgerudvalget kigget på forskellige muligheder for at øge valgdeltagelsen, og her er de mobile brevstemmesteder kun ét ben i vores mål om at få flere til at stemme til det kommende kommunalvalg. Vi mener, at mobile brevstemmesteder vil gøre det nemmere og mere fleksibelt at stemme og være med til at skabe større opmærksomhed hos vores borgere om kommunalvalget”, siger Christian Jørgensen, formand for Demokrati- og Borgerudvalget. 

Derfor vil der op til kommunalvalget den 16. november 2021 være mulighed for at brevstemme på mobile brevstemmesteder fem steder i kommunen fra den 5. oktober til den 12. november 2021.  

”Vi har selvfølgelig i udvælgelsen af placeringsmuligheder også skævet til de steder, hvor stemmeprocenten var lav ved sidste valg. Derudover har vi også taget højde for, at vi dækker kommunen bredt, så flest muligt får en nem adgang til at stemme til kommunalvalget”, fortæller Anette Hyre-Jensen, næstformand i Demokrati- og Borgerudvalget. 

De fem mobile brevstemmesteder bliver placeret: 

  • Ved Brugsen i Skærbæk 
  • Ved medborgerhuset i Korskærparken  
  • På Fredericia Gymnasium 
  • På IBC
  • På Fredericia Banegård

Op til den 5. oktober 2021 vil åbningstiderne på de mobile brevstemmesteder blive annonceret i lokale medier. 

Efter valget vil Demokrati- og Borgerudvalget evaluere brugen af de mobile brevstemmesteder. 

Fakta

Der er afsat en pulje på 400.000 kr. under Økonomiudvalget til Demokrati- og Borgerudvalgets arbejde med at øge valgdeltagelsen i 2021. Udvalget har derudover modtaget lidt over 71.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsens pulje til oprettelse af mobile brevstemmesteder. 

Pengene skal bruges til blandt andet: Kampagnemateriale, gratis busser på valgdagen, mobile brevstemmesteder og samarbejde med lokale medier.