112

Brand i elskab resulterede i strømafbrydelse

En brand i et elskab på Havepladsvej, resulterede i strømafbrydelse i Havepladsvejkvarteret.

TrekantBrand er tilstede og har afspærret et område.

Branden viste sig at være i en transformatorstation.


Efter en times tid lykkedes det at omkoble elforsyningen, så der igen var strøm i de berørte områder.