Læserdebat

Bowlingcenterets lukning: En kortsigtet løsning med langsigtede konsekvenser

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25

Det er en skamfuld beslutning at lukke bowlingcentret i Fredericia, et sted hvor mange især modne og ældre fandt fællesskab og socialt samvær. Bowlingcentret har været en del af lokalsamfundet i over 30 år og har været et samlingspunkt for både ældre og yngre generationer, som har nydt alt fra hyggelige hverdagsaktiviteter til festlige begivenheder.

At spare 125.000 kroner årligt eller er dette det rigtige beløb for tallene svirre? ved at lukke bowlingcentret virker som en kortsigtet løsning, der overser de langsigtede konsekvenser for brugergrupperne.

Når kommunen vælger at lukke et sted, som skaber glæde og sammenhold for ældre borgere, bør man spørge sig selv, hvorvidt de penge er bedre brugt andetsteds. Det er især skamfuldt, når man sammenligner med de millioner af kroner, der bruges på ikke-kommunale kerneopgaver.

Det koster årligt i runde tal Fredericia Kommune knap seks millioner kroner at drive spillestederne Tøjhuset og Eksercerhuset, hvilket er betydeligt højere end omkostningerne ved at holde bowlingcentret åbent. Det virker som en prioritering, der negligerer de ældres behov for socialt samvær og aktivitet. Spillestederne er ikke en kommunal kerneopgave og ingen i diverse udvalg har fremlagt et regnskab der dokumentere hvad spillestederne generer af værdi for Fredericia.

Desuden er det ironisk, at kommunen har afsat 2 x 500.000 kroner til arrangementer som Wings for Life-løbet, som er ti gange så meget som det tidligere bidrag. De politikker der fremfører sig med reklameværdi for Fredericia har ikke dokumenteret denne, de eneste der vinder her er Youtuberne der går grinende i banken imedens de bevilligende partier i byrådet jamre sig over vi mangler penge til velfærd.

Som Liberal kan Jeg forstå socialdemokraternes og den yderste venstrefløjs manglede økonomiske evner, men at de såkaldte borgerlige partier agere støttepartier i dette økonomiske frås er mig uforstående.

Selvom sådanne arrangementer kan have deres værdi, virker det urimeligt at prioritere dem over aktiviteter, der direkte støtter lokale ældre og udsatte borgere.

Det er forståeligt, at kommunen skal finde besparelser, men det er vigtigt, at disse beslutninger træffes med omtanke for de mest sårbare i samfundet. Personer med færre sociale muligheder, bør ikke være dem, der lider under sådanne besparelser. For de borgere, der mister et vigtigt samlingspunkt, er konsekvenserne betydelige.

At lukke bowlingcentret i Fredericia er derfor en beslutning, der tager noget væsentligt væk fra lokalsamfundet. Det ville være mere værdigt at finde andre måder at optimere budgettet på uden at ofre de svageste og ofte udsatte borgere. Et center der med ordentlig markedsføring og ide rigdom kunne have større udnyttelsesgrad.

Politikerne bør genoverveje deres rene frås beslutninger, og finde en balance, hvor både økonomi og borgernes trivsel kan opretholdes.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv