Læserdebat

Bosætning i Fredericia

Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Byrådsmedlem, Fredericia og spidskandidat til byrådet i Fredericia Kommune og Regionsrådet i Region Syddanmark, har startet en debat om bosætning

Valgkampen har budt på mere end fed flæsk og overbudspolitik. Den har også budt på udspil, hvor fakta har måttet vige for fup eller fraværet af fakta. Bosætning har været et af flere nøgleemner i debatterne. Reelt er der – rent matematisk – en affolkning i Fredericia, selv om de foreløbige tal for 2021 viser en mindre fremgang. Fakta er, at Fredericias udfordring ikke er bosætning – altså tilflytning. Vi har en næsten eksplosiv vækst på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er en jævn tilgang af nye virksomheder, arbejdspladser og berigelse af vores samfund.

Dette er sikkert et vigtigt element i det valg, som det er at blive tilflytter.

Der er mange mennesker, der af gode og meget forskellige grunde vælger Fredericia til. Det vil sikkert undre læseren, at den samlede tilflytning til Fredericia kommune (Jf. Statistikbanken) var på 2401 personer i 2019. Tallet fordeler sig på 1125 kvinder og 1276 mænd. Tallet for 2020 var 2517, fordelt på 1200 kvinder og 1317 mænd.

Det er altså svært at argumentere for, at Fredericia bliver overset af mulige tilflyttere. Nye Borgerlige har været med i de sidste fire års budgetforlig, hvor der er postet betydelige summer i vores fælles velfærd, infrastruktur, byudvikling, kultur og idræt og ikke mindst byudvikling.

Men – statistikken viser desværre, at der over samme to år var en betydelig og større fraflytning. Udfordringen ligger i, at vores by ikke – samlet set – får gavn at væksten i erhvervslivet og de store investeringer som sikrer at Fredericia under et er et attraktivt sted at være. Den samlede fraflytning i 2019 var 2435 personer. Et tal der steg til 2640 fraflyttede i 2020. Begge tal kalder på en analyse af HVORFOR?. Tiden er kommet til, at jeg i det ny Byråd, vil anmode om en undersøgelse, der kan pege på årsagerne. Den enkle løsning er et E-boks spørgeskema, der i en rubriceret form, spørger borgere der tilflytter/fraflytter om årsagerne til deres valg. Det vil skabe et oplyst grundlag, der kan bidrage til at sætte retning for vores fælles indsats.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv