FREDERICIA

Økonomi og Erhvervsudvalget i Fredericia bestiller sparekatalog på 93 millioner

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericias økonomi er udfordret, men kommunekassen er fyldt

Fredericia kommune har påbegyndt processen med at udarbejde budgettet for 2024. Borgmesteren deler sine tanker om det kommende budget på Facebook i et langt opslag.

Fredericia Kommune står over for udfordringer i budgettet for 2024, selvom kommunen har en sund økonomi med omkring 500 millioner i kassen. Borgmesteren forklarer i et Facebook-opslag, at budgetrammerne, der forhandles mellem KL og Regeringen, dikterer, hvor meget kommunen kan bruge på anlægsprojekter og drift.

– Men vi kan ikke bare bruge pengene, som vi vil. Vi er afhængige af de rammer, der bliver forhandlet mellem KL og Regeringen. De rammer dikterer, hvor meget vi kan bruge på hhv. anlægsprojekter og på drift. Vi må ikke bruge mere, end rammerne siger, og hvis vi gør, så riskerer vi store sanktioner fra staten, skriver borgmester Steen Wrist (S).

Borgmesteren understreger, at der skal prioriteres for at opfylde målene i Vision2033, som blev vedtaget den 17. april 2023. Børnefamiliernes førstevalg er et af disse mål, og der skal investeres i bedre rammer for børnene, hvilket vil kræve flere midler. Prioritering af børneområdet vil dog betyde færre penge til andre områder og nødvendige strukturelle ændringer på flere områder.

Ældreområdet vil også møde udfordringer i fremtiden, med flere ældre og færre arbejdsaktive, hvilket vil føre til mangel på medarbejdere. Der skal findes råderum for at gennemføre ændringer, herunder tilpasning til teknologi, som kan hjælpe med pleje af ældre.

Budgetudfordringerne ligger særligt på børne- og ungeområdet, hvor der i næste års budget vil mangle omkring 50 millioner kroner for at opretholde det nuværende niveau. Borgmesteren håber, at KL kan overbevise regeringen om at give kommunerne større rammer på dette område.

– Det her er desværre en udvikling man ser landet over. Så jeg håber virkelig, at det lykkedes KL at overbevise regeringen om, at de må lade kommunerne få større rammer her. Det afventer lige nu, der bliver indgået en aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2024, fortæller borgmesteren.

Forvaltningen skal nu finde spareforslag, der dækker mindst de 50 millioner kroner på børneområdet. Et samlet Økonomi og Erhvervsudvalg har bestilt et sparekatalog på 93 millioner kroner, som skal fordeles mellem udvalgene. Det blev godkendt på et ekstraordinært møde i udvalget d. 4 maj 2023. Borgmesteren erkender, at det ikke bliver let, men understreger, at alle input vil blive taget imod med taknemmelighed i processen.