FREDERICIA

Borgmester Bro: Vi skal huske, at Fredericia var under belejring da Grundloven blev underskrevet

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

DanmarkC TV har besøgt de to Grundlovsmøder i Fredericia: Venstres og partierne på Kulturkasernen

Borgmester Christian Bro bød velkommen på Kulturkasernen til de fremmødte, og fortalte om dagen da Grundloven blev underskrevet. Det var i 1849 hvor der var rigtig mange mennesker i København der var rigtig glade: Der var vi jo i en lidt anden stemning her i Fredericia, for vi var under belejring af Slesvig-Holsten’erne, og formentlig under beskydning. Så jeg tænker ikke, at fejringen har fyldt helt så meget i Fredericia dengang.”, lød det bl.a. fra borgmesteren inden EU-debatten gik igang, og som var dette års tema.

Borgmester Christian Bro bød velkommen til partierne på Kulturkasernen. Foto: DanmarkC TV.

Grundlovsmøde i Venstre
Traditionerne i Venstre blev overholdt til punkt og prikke. Før fejringen af den 175 år gamle Grundlov kunne begynde, skulle Dannebrog hejses på Gl. Stoustrupvej, og efterfølgende blev “Der er et yndigt land” sunget. Alle vers!

Peder Tind tog udgangspunkt i de fællesskaber der i Fredericia, og det sammenhold fællesskaberne har. Det bragte Peder Tind til valgets til EU Parlamentet på søndag, og vigtigheden i at deltage. For også EU er et fællesskab, hvor der er brug for sammenhold. Også mod ydre fjender.

Peder Tind. Foto: DanmarkC TV.

“Det er vigtigt vi forstår at stå sammen, og værne om vores frihed. Frihed og fællesskab er det der giver os den fred vi har, og vi nyder godt af. Friheden og fællesskab bør være de ord der sådan står printet ind i vores nethinde. Nu og når vi går hjem. For det er det der giver mulighederne, fred og frihed.”

“Grundloven er et symbol på vores fælles værdier,” sagde Pernelle Jensen, og forsatte: “Værdier som er under pres andre steder fra. Vi lever i en tid, hvor verden er i hastig forandring, og globale udfordringer stiller nye krav til os. Midt i denne forandring er det afgørende, at vi holder fast i vores værdier, og de principper som vores Grundlov bygger på. Og lad os alle huske, at disse rettigheder ikke blot er privilegier, men også ansvar. Ansvar til at bruge vores frihed til at skabe et bedre samfund!”

Pernelle Jensen. Foto: DanmarkC TV.

Kulturkasernen
Dannede rammen om et Grundlovsmøde, der ud over borgmesterens ord om de forskellige forhold i København og Fredericia, indeholdt debat om EU.

DanmarkC TV bringer senere et indslag om dagens grundlovsmøder.

Partierne der holdt Grundlovsmøde på Kulturkasernen havde EU-debat på programmet. Foto: DanmarkC TV.