Læserdebat

Borgervejleder versus borgerrådgiver

Læserdebat af foreningen Retssikkerhed For Alle

Nogle vil måske tænke hvor er forskellen andet end i ordet, men stor forskel er der.

I alt sin enkelthed handler det om, er personen en del af eller ikke af administrationen i kommunen og dermed hvem personen referer til i hverdagen, noget der har utroligt stor betydning for de borgere der måtte have brug for hjælp.

Det er vigtigt for borgerne at vide, at personen de henvender sig til, er uafhængig af administrationen, at personen taler på deres vegne uden hensyn til hvad kommunen måtte mene.

Fredericia kommune opstarter nu inden for kort tid, en ansættelses proces omkring en Borgerrådgiver efter lovens paragraf 65E, en borgerrådgiver der er uafhængig af administrationen, noget der glæder os i foreningen Retssikkerhed For Alle.

Ligeledes er vi glade for at borgmester Steen Wrist har rakt hånden frem til os, for at vi bliver en del af processen.

Vi er glade for den tillid der er til vores forening og glade for at Steen Wrist har ment vi kan tilføre processen noget viden og indhold.

Vi ser frem til at Fredericia får en Borgerrådgiver, meget gerne lig den tidligere byen havde, tilgangen, kompetencer var unikke hos Jesper Gottlieb og det er vores opfattelse at hvis Fredericia kommune får ansat en lignende rådgiver ja så vil borgerne og Fredericia som by vinde både på kort som lang sigt.

Vi har som forening oplevet et stort pres fra borgere der har behov for hjælp i en eller anden grad, dette lige fra en telefonsamtale med støtte over til fysiske møder med os som støttende del til borgernes sag.

Vores samarbejde med sagsbehandlerne i kommunen flytter sig mere og mere i en positiv retning og vi er af den opfattelse at ansættelsen af en borgerråder vil kunne være med til yderligere at understøtte borgerne og så sandelig også de ansatte sagsbehandlere der gør et kæmpe stykke arbejde.

Jo vi ser frem til at der bliver ansat en borgerrådgiver, det fortjener borgerne og de ansatte i Fredericia kommune.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv