EGESKOV

Borgermøde afholdt i Egeskov om ny udstykning

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Borgermødet blev afholdt i Egeskov Forsamlingshus, hvor Fredericia kommune og bygherrer fremlagde de foreløbige planer for en spændende ny bebyggelse af rækkehuse i Egeskov

Mødet tiltrak borgere i lokalsamfundet, der ønskede at blive informeret og give deres input om dette potentielle nye boligområde.

Borgermødet, der blev afholdt som et forum for åben dialog mellem interessenterne, gav borgerne mulighed for at få en dybere forståelse af planerne og give deres mening til kende. Fredericia kommune og bygherrerne præsenterede de foreløbige planer og gav en omfattende beskrivelse af den foreslåede bebyggelses karakteristika og indvirkning på området.

Det nye boligområde vil omfatte rækkehuse, der er designet med henblik på at skabe en attraktiv og moderne boligløsning for fremtidige beboere. Der blev lagt vægt på at sikre, at bebyggelsen er i harmoni med omgivelserne og respekterer den eksisterende bebyggelse og landskab i Egeskov.

Borgerne fik også mulighed for at stille spørgsmål og dele deres bekymringer og forslag til forbedringer. Der blev diskuteret spørgsmål som trafikafvikling, infrastruktur og grønne områder, og deltagerne blev opfordret til at give deres feedback for at bidrage til den videre udvikling af projektet.

DanmarkC TV bringer lørdag en udsendelse fra borgermødet på TV og web-tv. Du finder sendetidspunktet i TV-Guiden.