ERRITSØ

Boliger nord for Erritsø Bygade – lokalplan sendes i høring

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Lokalplan LP388 der omhandler boliger nord for Erritsø Bygade sendes i offentlig høring i 4 uger

FREDERICIA: Det besluttede Fredericia Byråd på sit møde den 29. januar 2024. Forslag bygger på at der er i øjeblikket erhvervsområdet, som nu skal gøres til boligområder. Boligerne skal være i form af tæt, lav byggeri i højst to etagershøjde.

Baggrunden for forslaget til en ny lokalplan, er, at en privat udviklere har henvendt sig til forvaltning, og bedt dem ændre den gældende lokalplan, der udlagde dele af området til erhvervsaktiviteter.