FREDERICIA

Bogerrådgiver funktionen

Læserdebat startet af Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem for SF.

Borgerrådgiver funktionen var for 2. gang til behandling på Byrådsmødet d.21.03.2022.

Der var på mødet opbakning fra flere partiers side til at ændre den nuværende  Borgervejleder funktion, som tydelig vis ikke er uvildig. Det blev derfor besluttet at igangsætte en proces via ØK, som skal munde ud i en vedtagelse af at Fredericia Kommunes Borgerrådgiver funktion efter §65e indskrives i Kommunens Styrelsesvedtægt.

Det er for SF vigtigt at Fredericia Kommune ender op med en Borgerrådgiver som reelt er uvildig, – som har en ombudsmandsfunktion og som kan føre tilsyn med måden der forvaltes på i kommunen.

Ligeledes er det for SF vigtigt at sikre at så mange borgere og organisationer som muligt kan få lejlighed til at give sit besyv med til udformningen af aftalen om Borgerrådgiverfunktionen, ikke mindst de borgere som har gjort brug af den nuværende ordning.

SF ønsker en proces som er offentlig, gerne via en åben høringsportal, hvor det er muligt for borgerne at følge med i kommentarer og forslag.

Det er dog også bydende vigtigt at processen speedes mest mulig op, da det er overordentligt svært at se, hvordan den nuværende Borgervejleder skal kunne fungere med advarsler hængende over hovedet.

Det er en dybt, dybt ulykkelig og urimelig situation, en situation som skaber stor utryghed og som under ingen omstændigheder må gentages. Derfor er opfordringen fra SF til ØK  -se at komme igang med processen!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv