Kort Nyt

Børns Vilkår: Alt for mange unge har tunge tanker – især om natten

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

3.000 samtaler fortæller, at selvmordstanker har været en af de hyppigste henvendelsesårsager til HØRT i det først år

Det er Børns Vilkår der driver rådgivningsplatformen HØRT, der henvender sig til unge i alderen 15 til 24 år, og efter det første år viser det sig, at alt for mange unge kæmper med tunge og mørke tanker, selvmordsovervejelser – og at det er værst om natten.

Tallene taler deres eget og tydelige sprog

For en helt ny rådgivningsplatform er 3.000 opkald rigtig mange på et år. Det svarer til 8 unge i døgnet der oplever alt fra mismod til tanker om selvmord.

I 2022 tog mere end 1.100 unge mod tilbuddet om at være med i en gruppechat, viser en analyse fra Børns Vilkår.

1.000 samtaler, altså en tredjedel af samtalerne handler om psykisk mistrivsel og hver tiende der henvender sig, tænker på selvmord.

Unge henvender sig oftere med tunge problemstillinger som selvskadende adfærd, psykiske lidelser, angst og ensomhed sammenlignet med børn under 15 år. På HØRT er det 35 pct. af samtalerne, der handler om psykisk mistrivsel, mens det på BørneTelefonen er omdrejningspunktet i 25 pct. af henvendelserne.

”Unge har generelt andre udfordringer end yngre børn, fordi de står over for store overgange i livet, som kan føles tunge at stå alene med. De flytter hjemmefra, skal vælge uddannelse og udvikle grænser og identitet i fællesskaber med andre unge. Samtidig er det et tidspunkt i livet, hvor man skal træffe mange valg og har brug for at blive klogere på sine rettigheder og handlemuligheder,” siger Rasmus Kjeldahl.

Nætterne er slemme

Samtaler om selvmordstanker blandt 15 til 24 år er på overraskende 18,8 procent af samtalerne om natten, mens de udgør 8,7 procent om dagen. Sammenlignes der med Børnetelefonen er det væsentlig flere, hvor procenten om natten er 13,3.

Den vanskelige kærligheden er topscorer

531 samtaler i 2022 handlede om kærlighed og forelskelse, hvilket svarer til 21,8 procent.

Fakta

  • HØRT er et rådgivningstilbud til alle unge i alderen 15-24 år og henvender sig særligt til unge, som er i mistrivsel i kortere eller længere perioder af ungdomslivet
  • HØRT tilbyder en døgnåben chatrådgivning, en rådgivning via talebeskeder kaldet Memo og en gruppechat, hvor unge kan gå i dialog om forskellige emner, der varierer fra dag til dag såsom studievalg, kropsidealer eller familieforhold. Derudover er HØRT til stede på Instagram og TikTok med fx videofortællinger og gode råd fra andre unge
  • HØRTs univers findes på www.hørt.dk og på Instagram-profilen @blivhort
  • De frivillige rådgivere på HØRT skal leve op til de samme krav om uddannelsesbaggrund og erfaring som på BørneTelefonen
  • Unge vil fortsat være velkomne til at kontakte BørneTelefonen, der har 35 års erfaring i at rådgive børn og unge i alle aldre