Læserdebat

Børn og unge som pårørende til alvorligt syge – Et fælles ansvar

Læserdebat af: Pernelle Jensen (V) Formand for Unge- og Uddannelsesudvalget (Fredericia byråd) og Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

Som børn ser vi ofte vores forældre som stærke og uovervindelige, en fast og tryg del af vores liv. Men for nogle børn og unge er virkeligheden anderledes, for de er sønner og døtre af forældre, der kæmper med alvorlig sygdom – enten fysisk eller psykisk sygdom. Der er op til 80.000 børn og unge, som hvert år står i denne situation og op til 45.000, som har alvorligt syge søskende.

Disse børn og unge er i øget risiko for at komme i mistrivsel og udvikle psykiske eller sociale problemer, som kan række helt ind i voksenlivet. Derfor har vi i Region Syddanmark besluttet, at alle børn og unge screenes for eksempel via familiesamtaler på sygehusene, så den enkelte kan få den hjælp og støtte, som der er behov for.

Selv om to forældre har samme diagnose, så er der ikke nødvendigvis brug for den samme støtte og et sygdomsforløb med for eksempel kræft kan have både op- og nedture. Det er derfor vigtigt, at der bliver bygget bro til kommunerne, så vi sikrer, at de får den hjælp og støtte, de har brug for i deres hverdag, uanset om de er i skole, deltager i fritidsaktiviteter eller er i daginstitution.

Jeg har derfor sat fokus på det i Fredericia og vi kommer nu til at arbejde meget mere systematisk med det fremover. Vores eksisterende tilbud, såsom ‘Grib Livet’ og sorggrupper for børn, der mister en forælder eller søskende, er blevet rost af mange og vil selvfølgelig stadig være der, men der mangler en sammenhængende og struktureret tilgang. Det kræver et tæt samarbejde med både sygehuset og almen praktisk, så vi ved hvilke familier, der har brug for støtte. Jeg håber også, at det lykkedes at etablere et samarbejde med patientforeningerne, fordi for mig handler det om at hjælpe de familier, som står i denne vanskelige situation, hvad enten der er tale om psykisk eller fysisk sygdom, fordi ingen skal stå med det alene.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv