Home Bør et samlet byråd gå af?
Bør et samlet byråd gå af?

Bør et samlet byråd gå af?

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Når en politisk skandale af uoverskuelige dimensioner raser, er det strengt nødvendigt at få ryddet op i alt, så vi med tiden kan starte på en frisk. Men oprydningen skal håndteres rigtigt og give borgerne fornyet tro på og tillid til, at noget bliver bedre. 

Efter en igangsættelse af politianmeldelse melder sig dog fortsat mange spørgsmål. Et af de spørgsmål der trænger sig på er, om et samlet byråd i virkeligheden bør gå af?

For mig at se er spørgsmålet aktuelt af to årsager: 

Der er tale om et byråd, der i et eller andet omfang har været vidende om rygter af en særdeles alvorlig karakter, men som ikke har reageret mere aktivt. Det er underordnet, hvor meget man har vidst, for det væsentlige er, at det har været tilstrækkeligt til at give alvorlig bekymring. Ikke desto mindre så vi ikke et eneste byrådsmedlem, der har gjort noget mere aktivt for at følge op på de alvorlige rygter. Uagtet de meget sparsomme reaktioner, så kan det aldrig være nok, og det viser alt for stor grad af passivitet, som ikke er et lokalt demokrati værdigt. Faktum er bare, at hele byrådet har været så tæt på forholdene, alene gennem deres funktion som valgt byrådsmedlem, at de ikke kan fralægge sig et politisk ansvar for skandalen. Det kaldes medvirken. 

Den anden årsag er, at der af det selvsamme byråd ikke på forsvarlig og troværdig vis kan gennemføres en reel oprydning. Det vil jo være at rydde op efter sig selv, og det er vanskeligt at se, hvordan det vil sikre en tilbundsgående og ærlig oprydning. Det skaber samtidig særdeles vanskelige vilkår for en reel kulturændring både på det politiske niveau og i forvaltningen. Alene det forhold, at flere af de nuværende byrådsmedlemmer er ansat i kommunen og nogle har været politisk tæt på borgmesteren, efterlader en vis skepsis. 

Det gør bare skandalen større, hvis man ikke samtidig forholder sig til de mere vidtrækkende spørgsmål, om iveren for at fastholde egen magt endnu en gang bliver på bekostning af ordentligheden, demokratiet og en korrekt politisk håndtering. Det er uklædeligt, og det er netop sådan noget som dette, der hæmmer genopretning af borgernes tillid til det politiske system. 

Lige så vigtigt det har været med en undersøgelse og politianmeldelse, lige så vigtigt er det derfor at stille spørgsmålet; om et samlet byråd bør gå af?

.

.