FREDERICIA

Besøgsven i Ældresagen – Livskvalitet der går begge veje

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Poul Rand er koordinator besøgsvennetjenesten i Ældresagen, Fredericia.

Socialt engagement i besøgsvennetjenesten refererer til Ældresagens aktive indsats for at forbedre ældres sociale og mentale trivsel ved at tilbyde besøgsvenner, som kan skabe positivt samvær og støtte i hverdagen. Besøgsvennerne engagerer sig frivilligt og bidrager til at reducere følelsen af ensomhed og isolation hos ældre, hvilket kan have en positiv indvirkning på deres livskvalitet.

Livskvalitet der går begge veje henviser til den gensidige fordel det er for både besøgsvennen og den besøgte ældre (besøgs vært) i Besøgsvennetjenesten. Besøgsvennen giver den ældre selskab og støtte, hvilket kan forbedre deres livskvalitet. Samtidig kan besøget også give besøgsvennen en følelse af formål og tilfredshed ved at bidrage til samfundet og hjælpe andre. Dette skaber en positiv synergieffekt, hvor begge parter kan nyde godt af samværet og dermed forbedre deres livskvalitet.

Vi bliver heldigvis flere ældre og de fleste holder sig i gang langt op i årene. Ikke alle har et socialt netværk, her kan Besøgsvennetjenesten hjælpe. Ensomhed er et tiltagende problem i Danmark, som kan ramme alle uanset alder og grad af social interaktion. Det kan isolere os fra fællesskabet og påvirke vores livskvalitet negativt. Følelsen af ensomhed kan opstå af forskellige årsager, såsom tab af ægtefælled, venskaber, distanceret familie eller svært ved at interagere med andre. Derfor kan det være gavnligt at have en besøgsven at dele hverdagen og livet med, og det kan blive ugens højdepunkt.

Ældresagens besøgsvenner er frivillige og består af almindelige mennesker fra forskellige aldre og livssituationer. De har en passion for at gøre en forskel og skabe relationer, og Ældresagens besøgskoordinator sørger altid for at finde den perfekte besøgsven, der passer til dig hvis dette er muligt.

En besøgsven er ikke en professionel socialrådgiver, terapeut, sundhedsfaglig ekspert eller ny kone/kæreste. En besøgsven er heller ikke ansvarlig for indkøb, madlavning, personlig pleje, medicinering eller anden sundhedspleje. Deres primære formål er at skabe positivt samvær og støtte den besøgte ældre med at opbygge en relation, som kan forbedre deres sociale og mentale trivsel. Besøgsvennen kan dog hjælpe med at finde ressourcer og hjælp fra relevante fagfolk, hvis den besøgte ældre har brug for yderligere støtte eller rådgivning.

En besøgsven og besøgsvært (Den der modtager besøget) kan have mange fordele, herunder:

Reduktion af ensomhed. En besøgsven kan hjælpe med at reducere følelsen af ensomhed hos den besøgte ældre, da de skaber en følelse af samvær og sociale interaktioner.
Poul Rand, Ældresagen i Fredericia

Forbedring af livskvaliteten: Besøgsvennen kan bidrage til den besøgtes livskvalitet ved at tilbyde støtte og socialt samvær.

Skabelse af positive relationer: Besøgsvennen kan hjælpe med at opbygge en positiv relation til den besøgte ældre, som kan være gavnligt for begge parter. 

Øget selvværd: Besøgsvennen kan hjælpe med at øge selvværdet hos den besøgte ældre ved at vise interesse, omsorg og anerkendelse.

Forebyggelse af depression: Besøgsvennen kan bidrage til at forebygge depression og andre mentale sundhedsproblemer, som kan følge med ensomhed og social isolation. 

Samlet set kan en besøgsven være en værdifuld ressource for den besøgte ældre, da de kan hjælpe med at forbedre deres livskvalitet og mentale sundhed.

Efter mange år som kontaktperson for besøgsvenner i Fredericia, har Grethe Nørholm Ærensgaard givet stafetten videre til Poul Rand, da hun vil fokusere på andre opgaver i Ældresagens regi.

Sådan får du en besøgsven og sådan bliver du besøgsven. Ring til Ældresagen i Fredericia gerne direkte til koordinator Poul Rand på telefon. 30918835 eller e-mail ven7000@yahoo.com, læg dine kontakt informationer hvis der ikke svares.

Herefter vil koordinatoren vurdere dine behov både som besøgsven og besøgsvært ved at tale med dig om dine interesser og behov, så en frivillig besøgsven findes der passer bedst muligt til dig. Det er gratis, men der kan være ventetid på at finde både en ven og en vært. 

Vores besøgsvenner besøger både private hjem og plejehjem, de vil have et ID så de kan identificeres over for besøgsværten og evt. pårørende. Dog fokuseres der mest på de der er enlige i eget hjem, normalt besøges der en gang om ugen. Sammen kan I få en hyggelig snak over en kop kaffe, tage en lille tur, læse avisen, spille kort eller hvad I ellers har lyst til. I kan aftale, hvornår og hvor ofte I vil mødes og hvad I vil lave sammen. De fleste får en ven for resten af livet og er et win – win for begge. 

Poul Rand. Koordinator besøgsvennetjenesten i Ældresagen Fredericia.