Læserdebat

Bedre rammer for tryghed, nærvær og livsglæde i ældrelivet

Søren Larsen Skansevej 7 7000 Fredericia, har startet en debat om livsglæde i ældrelivet

Selvom pensionister er vidt forskellige, træder de fleste ind i en ny hverdag, når de forlader arbejdsmarkedet. Det er en tid, hvor værdien af gode venskaber og aktive fællesskaber er meget betydningsfuld. 

Det skal vi understøtte med gode rammer for samvær og velfærd i hele Fredericia, både i kulturlivet, naturen og lokalsamfundene.

Vi vil arbejde for en god og tryg ældrepleje, herunder fra aktive ældre, der kan klare sig selv, over seniorbofællesskaber til plejehjem. En ældrepleje hvor både personale, pårørende og de ældre selv føler sig hjemme. Det gælder uanset, om det er i hjemmet eller på plejehjemmene.

Alt for mange ældre der modtager pleje i eget hjem oplever, at deres hjem er en banegård, med mange forskellige personaler hver dag og hver uge.

Det kan både skabe utryghed og betyde, at vigtig information om den ældre går tabt.

I et tæt samarbejde med plejepersonalet vil vi sætte fart i arbejdet med faste og selvstyrende teams i ældreplejen, hvilket er et vigtigt skridt hen mod mere nærhed og tryghed i dagligdagen.

Det giver samtidig højere arbejdsglæde blandt de ansatte, som får mere frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og skal bruge mindre tid på dokumentation.

Fællesskaber giver livskvalitet, og det er særligt vigtigt i alderdommen, hvor ældre er i risiko for at isolere sig og blive ensomme i takt med at netværket bliver mindre.

Seniorbofællesskaber er med til at forebygge behov for hjælp og pleje, og sikre på mange måder, at beboerne via fællesskabet i flere år kan leve et aktivt liv.

Vi vil som et forsøg prøve, at etablere en bestyrelse på et af kommunens plejehjem og derigennem gøre erfaringer inden en eventuel etablering på de øvrige plejehjem.

En værdig ældrepolitik indeholder også meget mere og andet end pleje og omsorg.

Derfor skal der være gode muligheder og tilbud for pensionister.

Der skal være rig mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber, der fylder ældrelivet med både livsglæde og tryghed. 


Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv