FREDERICIA

BANG – 27 kanonskud vækker Fredericia til ære for faldne soldater og Kongen

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

En 27mm panserværnskanon affyrede 27 skud fra Fredericias Vold for at mindes de faldne soldater fra 1849 og hylde Kong Frederik

Tidligt lørdag morgen den 6. juli blev Fredericias Volde oplyst af ild og røg, da en 27mm panserværnskanon affyrede 27 skud fra Prins Georgs bastion. Skudene markerede en hyldest til de 512 danske soldater, der mistede livet under Treårskrigen i 1849, og et “længe leve” for H.M. Kong Frederik 10. og ikke mindst Gud – Gud, Konge, og Fædreland.

– Der affyres 3 x 3 x 3 skud hvilket samlet giver 27 skud. Det er en sejrssalut, som med 3 skud er for Gud, 3 skud for kongen og endelig tre skud for fædrelandet. Samtidig er det den hilsen, som gives landets Konge. Når der affyres 27 skud, og Kongen ikke er til stede, er det en helt særlig tilladelse vi har fået i Fredericia, oplyser Karsten M. Sørensen, Museumsdirektør, Fredericia Museum til DanmarkC TV.

Programmet fortsætter efter kanonskuddene med at Reveillestyrken og Slesvigske Musikkorps (SMUK) marcherer igennem byen fra Landsoldatpladsen, hvor de både starter, og slutter.

Allerede kl. 06.30 brager det løs med 27 kanonsalutter fra Prins Georgs Bastion. Foto: DanmarkC TV