Læserdebat

Banditter i habitter – Nej, kunstig intelligens også kaldet AI (artificial intelligence) i nærmeste fremtid

Af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia

Alle taler om det, de fleste har en mening om det, de færreste har den dybe indsigt. Jeg påstår heller ikke at have hverken dyb indsigt eller kan virke som profet. I går, i dag, i morgen og fremover virkeligheden rammer alle også i Fredericia. Tung læsning eller ej fremtiden er på vej.

Er man som virksomheds ejer og privatperson ikke med på vognen, så er man dømt ude. Uanset om man er aktiv i AI eller passiv, skal der filtreres med sund fornuft i de meddelelser og nyheder der overstrømmer en, skrive- og talerobotter vil bekæmpe hinanden med ”nyheder” og misinformation, de kender lige netop dig i Fredericia, lille hr. og fru. Danmark, da de opsamler data via spil, Facebook, tracking af profiler på hjemmesider m.v. de ved alt om dig og hvordan du påvirkes, det gør banker og forsikringsselskaber også snart, ikke bare via forbrugsprofiler, men via øvrige kanaler der med datalogger, avancerede cookies og andre enheder ”sladre”.


Moores lov er navnet på to love opkaldt efter Gordon Moore. Moores første lov siger, at antallet af transistorer eller komponenter, fordobles hver 18. måned i et kredsløb. Moores anden lov siger at omkostningerne ved etableringen af fabrikker, der fremstiller halvleder-mikrochips, fordobles hvert fjerde år. Jeg påstår at AI er Moores lov på speed. Pt. er det hovedsagelig tekst, billedmanipulation, kunstig musik og andet rimeligt harmløst der florerer. Machine learning (ML) er ikke det samme som AI, ML er dedikeret til at forstå og bygge metoder, der lader maskiner “lære”, det vil sige metoder, der udnytter data til at forbedre computerens ydeevne på opgaver.


Når Elon Musk køber Twitter er det erhvervelse af en videns platform om netop brugerne, der kan bruges i fremtidens markedsføring og i værste tilfælde videresælges til politisk manipulation. På virksomhedernes sider bliver SMV virksomheder (Små og Mellemstore Virksomheder) tvunget til at tænke anderledes og på flere områder samarbejde om IT, webshop, lager og logistik for at minimere omkostningerne, ja simpelthen for overlevelse. Hjemmesider bliver interaktive med AI og 4D så eks. Tøj kan ”prøves” hjemmefra online, krydderier kan sanses online, Kødet i frysedisken kan vise produktet fra jord til bord, stald til bord og dokumentere hvad der er fodret og gødet med o.s.v. ALLE tvinges til at tænke smartere men også til at være mere kritiske og opsætte et personligt ”bullshit” filter.

De næste fem år forventer Jeg, at AI vil udvikle sig og påvirke forskellige aspekter af vores liv. AI vil automatisere på tværs af industrier, hvilket vil føre til øget effektivitet og produktivitet men ikke nødvendigvis arbejdsløshed. Opgaver som dataanalyse, kundesupport, logistik og gentaget manuelt arbejde vil i stigende grad blive automatiseret med intelligent robot- og droneteknologi.


AI algoritmer vil forstå individuelle præferencer og levere personaliserede oplevelser til både underholdningsindustrien og reklamebranchen. Sofistikerede data opsamles og vurderes lynhurtigt via en ”quantum computer ” der ligger i ”Skyen” sammen med indsamlede data fra spil, Facebook o.l. målrettes reklamer, anbefalinger af indhold og tilpassede produkttilbud. Ja din familie kan få tilbud fra bedemanden næsten før du er gået bort.
AI kan hjælpe med sygdomsdiagnose, operations robotter hjælper til på afsnittene, lægemiddelforskning og personlig medicinering bliver et stort område. Medicinsk billeddannelse (Røntgen etc.), genomik (studiet af generne og deres funktion) og fjernovervågning af patienter er eksempler på områder der om kort tid har implementeret AI, selv toiletter i hjemmet blive intelligente og kan vurdere om i skal søge lægehjælp.


Virtuelle assistenter som Siri, Alexa og Google Assistant bliver klogere og mere intuitive, og tilbyder forbedret naturlig sprogbehandling, forståelse af kontekst og udvidede evner. De er digitale følgesvende og udfører opgaver på brugernes vegne og kan styre næsten hele dit hjem med og uden IHC (Intelligent House Control). Hvilket med rette opsætning kan være et godt hjælpemiddel til visse handicappede grupper.


Den lokale turist industri vil kunne udlåne intelligente briller, så når turister går i byen opdateres de med de præferencer de har ønsket på deres rute, det være sig spisesteder, seværdigheder, handel m.v. i samarbejde med det kommende fæstningscenter vil historiske begivenheder udspille sig i disse briller, så når besøgende går rundt i byen, på volden eller i fæstningscenteret ses film i brudstykker fra et ønsket årstal i disse briller.


Chatbots og virtuelle assistenter på tavler og telefon kan hjælpe turister, hørehæmmede og svagtseende. Der kan bruges AI til at besvare spørgsmål fra turister og andre kundesegmenter til at yde support døgnet rundt. Disse intelligente assistenter kan give oplysninger om seværdigheder, transportmuligheder, lokale begivenheder, førstehjælp og besvare almindelige spørgsmål.
AI kan forbedre turistoplevelsen ved at levere personlig og relevant rejseinformation til rejsende, SAS, DSB og andre stats misfostre kommer nok ikke med på dette? AI kan afhjælpe lokaltrafikken i byen via. trafikregulering, selvkørende bæredygtige enheder til persontransport mv.


Gennem ansigtsgenkendelsesteknologi kan AI også identificere turister og derved levere skræddersyede anbefalinger til attraktioner, restauranter og aktiviteter baseret på deres præferencer og tidligere adfærd. På kommunekontoret behøver man ikke længere indskrivning, man er genkendt og tildelt et nummer i køen. På beværtninger kan ansigtsgenkendelse frasortere ”persona non grata”.


Handicappede vil få mere intelligente hjælpemidler, der via lære kan aflaste den personlige plejer. Robotteknologien kan hjælpe med alt, lige fra pille dosering til via stemme-, eller iris kontrol m.v. at udføre opgaver samt sikre kontakt til familie, venner og hjemmeplejen m.v. via flervejs skærmteknologi.
Infrastrukturen i by og på land, kan via AI styres så uheld minimeres, klimatiske hændelser forudses og forebygges og meget andet. Droner kan bringe mad ud til ældre og pakker fra butikker og nethandel.
På genbrugspladsen kan AI med robothjælp sikre en bedre håndtering og sortering af hensatte produkter, selvkørende robotter vil renholde byens vej- og kloaknet. Biodiversiteten sikres med planlægningshjælp fra AI.


Etiske overvejelser: AI betyder at vores overvågningssamfund udbredes endnu mere, og den etisk bekymring får større betydning. Spørgsmål som bias i AI-algoritmer, datasikkerhed og indvirkning på beskæftigelsen skal adresseres for at sikre ansvarlig udvikling og implementering af AI. Hopper vi ikke på vognen kommer lande vi ikke vil sammenlignes med foran. Videnssamfundet skal udvikles ved hjælp af AI og vores uddannelsessystemer tilpasses så vi både følger med, men også sikre det menneskelige, filosofiske og danskheden bibeholdes.

Vi SKAL styre fjendtligt sindede landes AI med vores AI. AI-forskning ER en nødvendighed.

Forskning og udvikling inden for AI vil accelerere og føre til gennembrud inden for områder som dyb læring, forstærkning af læring og naturlig sprogbehandling. Dette stiller også krav til folkeskolen, om at sikre dyder som dansk retskrivning og talbehandling, ellers fordummes samfundet og maskiner overhaler de svageste elever.


Bemærk at det er udfordrende at forudsige fremtiden for AI, det er dog kommet for at blive. I disse spion tider er vores infrastruktur udfordret af unødvendig sårbarhed, da vores kabler til både elektricitet og kommunikation mv. ligger frit tilgængelige for sabotage, vi har broer der nemt kan ødelægges af missiler og ingen færger til erstatninger. Fejltrin skiftende regeringer har gennemført ved at tro på tidligere fjender pludselig er gode venner er som en boomerang effekt både fysisk og mentalt.


AI’s fremskridt og hastighed kan variere baseret på faktorer som teknologiske gennembrud, reguleringsrammer og samfundsmæssig accept m.v. Men fremtiden er her og startede i forgårs.
AI har potentialet til at automatisere visse journalistiske opgaver, herunder dataindsamling, grundlæggende rapportering og nyhedsgenerering. Nogle nyhedsorganisationer har allerede eksperimenteret med brugen af AI-baserede systemer til at skrive artikler inden for specifikke områder som f.eks. sportsresultater og finansnyheder.


Journalistik er en kompleks disciplin, der kræver mere end blot at generere tekst. Journalister spiller en væsentlig rolle i at indsamle troværdig information, udføre interviews, analysere data og kontekstualisere historier. De leverer også en etisk og kritisk vurdering af begivenheder og bidrager til at skabe en meningsfuld og troværdig narrativ.


Mens AI kan være en nyttig ressource til at hjælpe journalister med at automatisere nogle opgaver og finde information, er det usandsynligt, at den fuldt ud kan erstatte den menneskelige rolle som reporter. Den menneskelige evne til at forstå komplekse kontekster, udføre kritisk tænkning, håndtere følsomme emner og opretholde etisk ansvarlighed er fortsat uerstattelig inden for journalistikken. AI kan dog være et værdifuldt redskab til at forbedre journalisternes arbejdsgange og øge produktiviteten.


Kampen mellem politiske fløje er en kompleks dynamik, der involverer mange forskellige faktorer og holdninger. AI kan dog spille en rolle i denne kamp på forskellige måder ved medie- og informationspåvirkning. Både den politisk højre- og venstrefløj kan bruge AI til at sprede deres budskaber og påvirke offentligheden gennem sociale medier og onlineplatforme. AI kan bruges til at identificere og målrette specifikke målgrupper, levere skræddersyede budskaber og forstærke eksisterende holdninger.
AI kan hjælpe politiske grupper med at automatisere og optimere deres kampagner. Dette kan omfatte oprettelse og distribution af indhold, målretning af vælgere, analyser af vælgeradfærd og forudsigelse af politiske tendenser.


AI kan hjælpe politiske partier og grupper med at analysere store mængder data og identificere mønstre, tendenser og vælgerpræferencer. Dette kan give dem indsigt i vælgernes holdninger og behov, hvilket kan hjælpe deres politiske strategier og budskaber.
AI kan bruges til at opdage og bekæmpe spredning af falske nyheder og misinformation, der ofte er en del af den politiske kamp mellem højre og venstre. AI-algoritmer kan identificere og analysere indhold for at vurdere dets nøjagtighed og påvirkningsgrad.


Det er vigtigt at bemærke, at AI i sig selv ikke har en politisk ideologi eller dagsorden. Det er væsentligt, hvordan AI anvendes af politiske aktører, og hvordan det reguleres og overvåges for at sikre, at det bruges ansvarligt og i overensstemmelse med demokratiske værdier.


Uanset hvad vi i Danmark mener så er AI kommet for at blive og vi SKAL med på bølgen, da vi er mere selvfede end kloge Andre lande har overhalet os i videnbaseret kompetencer, følger vi ikke med i AI samarbejdet taber vi også teknologisk. Big Brother eller ej, så er det bare sådan det er. Videnbaseret innovationssystemer med AI med 4D er fremtiden.


Det undre Liberal Alliance lokalt i Fredericia at ingen, gentager INGEN af Fredericias nuværende partier og byrødder er på kant med fremtiden. Liberal Alliance i Fredericia har en vision for hvor Fredericia skal være om 5 og 10 år.

Vi har en ide om hvordan vi kommer der, med borger og virksomhedsinddragelse, dette er ikke et enkeltmands eller enkelt parti projekt. Sammen skal vi bygge morgendagen, vil andre partier og erhvervslivet i Fredericia indgå i en tænketank støtter Liberal Alliance gerne op, en fælles visionspulje vil være den bedste investering Fredericia kan gør for sig selv


Tør de politiske egotrippere tage det seriøse arbejdstøj på uden en eneste gang at nævne sig selv, så er det muligt for Fredericia samlet at nå målet med at være en tiltrækkende handelsby, en CO2 neutral industriby, en ren kommune med plads til hele den demografiske udvikling.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv