Kort Nyt

Arternes Fredericia inviterer til vælgermøde

Blåmejsen, kornvalmuen og pormeranshøgeurten inviterer til debat om de truede arters levevilkår i Fredericias natur.

Salen bliver fyldt op med de mange lokale truede arter, og arter som er hjemhørende i Fredericias natur.

Det kan være guldsmeden der spørger; jeg har brug for rene, små søer. Hvordan vil I sikre flere fredelige vådområder? Og hvad gør I for at sikre os insekter når den næste lange og varme, tørre sommer kommer?

Eller Sort Spætte; kommer der en seniorpolitik for skovens gamle træer? Jeg efterlyser mere dødt ved, for at sikre adgang til mad og tilflytning.

Gærdesmutten udfordrer også; jeg har brug for buskads og læhegn. Kan vi ikke lave lokalplaner for villahaverne om at være vilde med vilje? Hold da op med at rydde naturen op og stop med at frisere græsplænerne.

Arternes Fredericia optager ambassadører for de hjemhørende arter, med det formål at tale arternes sag i kommunens grønne udvikling.

Byrådskandidaterne inviteres til at svare på spørgsmål fra salen – spørgsmål med både bid og stik. 

Har du selv nogle gode spørgsmål til biodiversitet og arternes levesteder, så tag dem med. Vi stiller også nogle gode spørgsmål frem, du kan plukke i.

Tid: Lørdag den 30. oktober, kl. 15-17

Sted: Bülows Kaserne

Tilmelding ikke nødvendig, medmindre du er kandidat og gerne vil være med i panelet.

Kontakt: Anne Mette Storgaard Mikkelsen, 25793192, eller find begivenheden på Facebook (Arternes Fredericia).