Home Læserdebat Arbejdsmiljøproblemer i Fredericia Kommune
Arbejdsmiljøproblemer i Fredericia Kommune

Arbejdsmiljøproblemer i Fredericia Kommune

0

Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen,  Byrådskandidat SF  Havepladsvej 142, Fredericia

Det er de seneste dage kommet frem i dagspressen at de kommunale medarbejderes arbejdsmiljø og er belastet af den debat der er på forskellige medier. Medarbejdere oplever sig hængt ud og kritiseret offentligt, hvilket absolut ikke er i orden. Medarbejdere i Fredericia Kommune har i flere år måttet udføre deres arbejde under forhold præget af konstante udskiftninger på chefgangen samt indtil flere organisationsændringer. De seneste måneders kritik af Familieafdelingens sagsbehandling kan ikke undgå at være yderst belastende for de berørte familier, men også for de medarbejdere der har den tætte kontakt med familierne. Ansvaret for at få taget hånd om problemerne er og bliver Kommunalbestyrelsens. Om en del af problematikkerne skyldes enkelte  politikkeres  habilitets problematikker vil vi i SF være op til Ankestyrelsen og andre instanser  at vurdere. Det er dog helt klart en gåde, hvorfor man ikke forlængst har sikret sig mod, at der kan opstå tvivl om at tingene  går korrekt for sig. Man bliver som borger og medarbejder i Fredericia Kommune ladt tilbage med en oplevelse af politisk berøringsangst og manglende vilje til at til side sætte egne politiske ambitioner. Visse borgerlige politikkere har lige nu travlt med at vise den  handlekraft de har manglet tidligere. Hvis ikke man mener at Ankestyrelsen behandling af sagen er i orden er det jo dog en mulighed at påklage sagsbehandlingen og i sidste instans gå til ministeren. Det er ikke sket! Arbejdsmiljø problemer i Fredericia Kommune skal ikke reduceres til spørgsmål om nogle debatøres manglende pli og ordentlighed. Det er godt at Tillidsfolkene reagerer og kræver handling på deres kollegaers vegne, for der må og skal ske forbedringer. SF vil insistere på at medarbejderne skal have mest mulig indflydelse på opgaveløsninger og på arbejdets tilrettelæggelse. Der skal tages et opgør med New Public Management, tidstyrani og fastlåste manualer. Medarbejderne skal sættes fri til at anvende deres faglighed.