Læserdebat

Arbejdsmiljø og ledelse skal vi investere meget mere i

Læserdebat af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Et godt arbejdsmiljø og god ledelse er en ubestridt forudsætning for et velfungerende demokrati, men det er i høj grad også en forudsætning for kommunens levering af velfærdsydelser. Og vi har ikke råd til ikke at prioritere arbejdsmiljø og ledelse alene ud fra det faktum, at dårligt arbejdsmiljø og dårlig eller manglende ledelse koster på bundlinjen. 

Derfor skal vi som politikere investere meget mere i arbejdsmiljø og ledelse. Vi skal investere i arbejdsmiljø og ledelse fra det politiske niveau og til alle de medarbejdere og ledere, der hver dag leverer velfærd på skoler, plejehjem, daginstitutioner osv. Først og fremmest skal det have større politisk opmærksomhed og fylde meget mere i den politiske dagsorden. I velfærdsdebatten er vi blåøjede, hvis vi tror, at det kun handler om kvantitet, for det kan være samme optagethed af kvantitet og ”mængder”, der har skabt dårligt arbejdsmiljø. 

Særligt også med indførelse af whistleblowerordningen er der en oplagt anledning til at rette fokus mod arbejdsmiljø og god ledelse. For når en whistleblower har behov for at tage ordningen i brug, sker det netop uden om det etablerede system, fordi der er manglende tillid og tryghed til at kunne ytre sig. 

Som politikere er vi fuldstændig ude af trit med virkeligheden, hvis vi ikke har mere fokus på arbejdsmiljø og god ledelse. For det er dybest set også det, borgerne efterspørger, når de er i kontakt med kommunen og når de modtager velfærdsydelser. 

En ting er klokkeklart; det starter hos os selv som politikere, hvorvi får stillet hinanden spørgsmålet; hvad god politisk ledelse er? Og det er netop det, som kontakten med virkeligheden skal uddanne os i. Vi skal uddannes af virkeligheden hos borgerne og i lokalsamfundene. 

Det Konservative Folkeparti vil investere i arbejdsmiljø og ledelse, da det hænger tæt sammen med vores ambition om at tænke velfærd på nye måder. Et godt arbejdsmiljø og god ledelse er forudsætningen for et solidt lokaldemokrati, retssikkerhed og ordentlighed til gavn for den enkelte borger og Fredericia.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv