FREDERICIA

Arbejdsgruppe skal se nærmere på uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde

Kriterierne for uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde skal matche måden at samarbejde med civilsamfundet

 Byrådet ønsker at revitalisere og styrke kommunens samarbejde med civilsamfundet. Som ét af flere tiltag har byrådet derfor nedsat en politisk arbejdsgruppe med netop dette som fokusområde. En af arbejdsgruppens opgaver bliver at kigge på, hvilken støtte kommunen giver til det frivillige sociale arbejde, herunder retningslinjerne for tildeling af støtte efter Servicelovens §18.

De retningslinjer og procedurer, som midlerne til frivilligt socialt arbejde, de såkaldte §18-midler, bliver uddelt efter, har været gældende i mange år, og de er lavet på et tidspunkt, hvor Fredericia Kommunes samarbejde med civilsamfundet var anderledes, end det er nu.

”Det potentiale, der ligger i samarbejdet med de frivillige kræfter og sociale fællesskaber, ønsker vi at styrke. Det er derfor et naturlig skridt i den retning at evaluere, hvordan midlerne bliver brugt og se på muligheden for at ændre såvel procedurerne som tildelingskriterierne, så det passer med den måde, som vi ønsker at samarbejde med civilsamfundet i dag”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Arbejdsgruppen består af Peder Wittendorff Tind, formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Susanne Bjerregaard Mørck, formanden for Senior- og Handicapudvalget, Ole Steen Hansen, formanden for Børne- og Skoleudvalget og Susanne Eilersen, formanden for Sundhedsudvalget. Samtidig med, at den politiske gruppe nedsættes, flyttes kompetencen til at træffe beslutning om fordeling af §18-midlerne til Økonomiudvalget.

”Vi har allerede et fantastisk samarbejde med de frivillige, sociale foreninger i kommunen, og de gør et meget stort og uvurderligt stykke arbejde. Efter, at jeg er kommet i byrådet, er jeg for alvor blevet opmærksom på, hvor meget der sker på det område. Derfor er det også vigtigt at slå fast, at det ikke er en spare-øvelse, vi er i gang med. Vi skal blot have kigget på kriterierne for at søge midlerne for at sikre, at §18-midlerne bruges rigtigt”, siger Susanne Bjerregaard Mørck.

Udover at evaluere fordelingen af §18-midlerne og udarbejde nye retningslinjer for fordeling af midlerne, skal arbejdsgruppen også kigge på, om der fortsat skal være to årlige ansøgningsfrister. Arbejdsgruppen arbejder sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde i evalueringsprocessen.

Den politiske arbejdsgruppe skal lave de rammer, der kan fremme samarbejdet mellem kommune og civilsamfund på de store velfærdsområder. Det skal gerne styrke dialogen med de mange frivillige foreninger på det frivillige sociale område.

Foreløbigt er den politiske arbejdsgruppe nedsat for en 2 årig periode. Det giver tid til både at få lavet en grundig gennemgang, og til at få involveret de relevante aktører undervejs. De nye procedurer skal evalueres i 2020, når der har været gennemført et par ansøgningsrunder.