FREDERICIA

Ankesager behandles på dagens Byrådsmøde, som kan følges på DanmarkC TV

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Følg Byrådsmødet fra kl. 17 direkte på DanmarkC TV.

Byrådet behandler i dag på mødet kl. 17 de klage- og ankesager der har været i 2022, og som har været fremsendt til Ankestyrelsen. Det fremgår af skemaerne herunder.

Procenter er både vejledende og vildledende. Hvis 1 sag er omgjort af Ankestyrelsen svarer det til, at 100 procent er omgjort.

“Det er forholdsvist få sager, der indgår i omgørelsesprocenten. Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag. En hjemvisning betyder altså ikke nødvendigvis, at afgørelsen var forkert. Det er desuden væsentligt at bemærke, at omgørelsesprocenten ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.” skriver forvaltningen il Byrådet.

Forståelse af begreber
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Ankestatistik for 2022 fra Ankestyrelsenbørne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet
Nedenstående skema viser Ankestyrelses ankestatistik for det samlede antal behandlede sager på Socialområdet, der vedrører børne- og ungeområdet generelt og børnehandicapområdet specifikt i Fredericia Kommune. Skemaerne viser, om sagerne er ændret, hjemvist eller stadfæstet samt omgørelsesprocenten i henholdsvis 2022 og 2021.

Der er samlet set truffet 2.153 afgørelser, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 0,42 % i forhold til trufne afgørelser. Det er således en beskeden andel som påklages i forhold til hvor mange sager der træffes afgørelse i hvert år.

OmrådeBehandlede sagerÆndretHjemvistStadfæstetOmgørelses-procent
Børnehandicap 1317562 %
Børneområdet – andre801713 %
Samlet for børneområdet 21181243 %
Ankestyrelsens ankestatisk – tal for 2022
OmrådeBehandlede sagerÆndretHjemvistStadfæstetOmgørelses-procent
Børnehandicap 17071042 %
Børneområdet – andre15031220 %
Samlet for børneområdet 320102232 %
Ankestyrelsens ankestatisk – tal for 2021

Ankestyrelsens ankestatistik 2022 – seniorområdet og det specialiserede socialområde
Det er ikke oplyst hvor mange afgørelser der er truffet på området, som for børne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet.
Nedenstående skema viser Ankestyrelses ankestatistik for de samlede antal behandlede sager på Socialområdet, der vedrører det specialiserede socialområde for voksen og senior samt voksenhandicapområdet specifikt i Fredericia Kommune. Skemaerne viser, om sagerne er ændret, hjemvist eller stadfæstet samt omgørelsesprocenten i henholdsvis 2022 og 2021.

OmrådeBehandlede sagerÆndretHjemvistStadfæstetOmgørelses-procent
Voksenhandicap 612350 %
Senior- og Socialområdet – andre41253417 %
Samlet 47373722 %
Ankestyrelsens ankestatisk – tal for 2022
OmrådeBehandlede sagerÆndretHjemvistStadfæstetOmgørelses-procent
Voksenhandicap 10010 %
Senior- og Socialområdet – andre41363222 %
Samlet 42363322 %
Ankestyrelsens ankestatisk – tal for 2021

Det forventes, at Byrådet tager den årlige opgørelse til efterretning.

Byrådet behandler i dag hvor mange sager der har været i Ankestyrelsen. Foto: DanmarkC TV.