DanmarkC TV

Home FREDERICIA ANALYSE ANBEFALER FOKUS PÅ MOTIVATION OG TVÆRFAGLIGHED
ANALYSE ANBEFALER FOKUS PÅ MOTIVATION OG TVÆRFAGLIGHED

ANALYSE ANBEFALER FOKUS PÅ MOTIVATION OG TVÆRFAGLIGHED

0

Analyseenhed anbefaler øget fokus på borgermotivation og tværfaglighed

Etablering af et samarbejdsforum, øget fokus på borgermotivationog klar og tydelig kommunikation er blandt anbefalingerne til Rehabiliteringsteamet i Fredericia Kommune.

Mandag aften fik Social- og Beskæftigelsesudvalget præsenteret den seneste rapport fra Analyseenheden, der arbejder med at analysere og forbedre beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune, der denne gang har kortlagt rehabiliteringsteamet. Teamet arbejder tværfagligt for at sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en helhedsorienteret behandling og på sigt en god tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi har fået en spændende rapport, der kommer med en række konkrete anbefalinger, som kan være med til at udvikle rehabiliteringsteamet. Vi er fra politisk side meget optaget af, at så mange borgere som muligt får en god tilknytning til arbejdsmarkedet. For at lykkedes med det, er det vigtigt, at vi bliver endnu stærkere på det tværfaglige samarbejde, får fokus på at udvikle nye kompetencer sammen med borgerne og bliver mere lyttende og inddragende, så borgernes motivation kommer rigtigt i spil”, siger Peder Wittendorf Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Analyseenheden kommer i alt med 14 anbefalinger til det fremadrettede arbejde i rehabiliteringsteamet og fokus på det tværfaglige samarbejde er en af dem. Helt præcist foreslår analysegruppen, at der nedsættes et samarbejdsforum, der skal sikre et tæt samarbejde på ledelses- og medarbejderniveau. Samarbejdsforummet skal gå på tværs af alle de fagområder i kommunen, som har en rolle i det rehabiliterende team.

Jeg er rigtig glad for anbefalingen om etablering af et samarbejdsforum, der kan understøtte og udvikle det tværgående samarbejde og sikre en systematisk og kontinuerlig læring i teamet, så vi får lært af de gode forløb og de ting, som vi fortsat skal udvikle på. Jeg er sikker på, at det vil øge borgernes oplevelse og udbytte ved rehabiliteringsmøderne”, siger Søren Larsen, næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

En af Analyseenhedens klare anbefalinger til det rehabiliterende team er, at de mange borgerforløb skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers motivation og jobønsker. Et sådant udgangspunkt skal skabe fremdrift og sikre, at borgeren kommer godt i retning af egne, realiserbare beskæftigelsesmål.

Vi har i byrådet en vision om at skabe et jobcenter, der matcher tiden. Det skal ske i et samarbejde med både medarbejdere og borgere med det klare formål, at borgerne dels skal opleve at blive afklaret på en god måde, men endnu mere at få udviklet nye kompetencer til et godt fremtidsliv”, siger Peder Wittendorf Tind.

På mødet bad udvalget administrationen om et oplæg til en borgerinddragende proces på arbejdsmarkedsområdet, som skalsætte gang i debatten om anbefalingerne og fremtidens jobcenter.

”Vi har nogle rigtig gode erfaringer fra Strategi for Udsathed, hvor vi skaber strategien sammen med borgerne og med udgangspunkt i deres ønsker. Det vil vi meget gerne arbejde videre med på arbejdsmarkedsområdet, og vi har nu en række analyser og anbefalinger, som vi kan tage udgangspunkt i, siger Søren Larsen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget vil på næste udvalgsmøde drøfte planen og sætte gang i processen, der kommer til at løbe hen over foråret.

Analyser og anbefalinger

Analysen og samtlige 14 anbefalinger til det Rehabiliterende Team kan læses i linket nedenfor, hvor også de tidligere analyser findes på www.fredericia.dk/analyse