SUNDHED

Allerede fra 2024: Markant stigning i behov for behandling af øjensygdomme

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Flere ældre er lig med flere tilfælde af behandlingskrævende øjensygdomme. Ny forskning fra SDU viser, at behovet vil stige med 50 procent de næste år

Måske er det endnu én af de bomber der ligger og lurer, og som kan eksplodere i takt med at befolkningen bliver ældre og ældre. Flere end 56.000 danskere har fået indsprøjtet medicinen anti-VEGT i øjet for at forhindre nethindesygdomme som våd AMD, blodprop i øjet eller diabetisk nethindesygdomme. Det har været et tilbud til patienter siden 2007.

Stigning i behandlingskrævende på vej

Nu har forskere fundet frem til, at behovet for behandling i løbet af de kommende fem år vil stige med ikke mindre end 50 procent.

“Det er overraskende, at vi ser ind i en så stor stigning på den relativt korte bane, som vi gør,” siger Benjamin Sommer Thinggaard, læge og ph.d.-studerende på Klinisk Institut, SDU og Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.

“Vi ser en stor stigning de seneste år, simpelthen fordi vi bliver ældre og ældre,” fortæller Benjamin Sommer Thinggaard, og forsætter: “Og når vi ser frem i tiden, vil der komme mange flere tilfælde af sygdommene og dermed større behov for medicinen.”.

De seneste år har vi set et uændret antal personer som nydiagnosticeres med bl.a. våd AMD og blodprop i øjet, men patienterne bliver længere og længere tid i behandlingen. Det er den primære årsag til stigningen.

Livslang behandling

Medicinen gives med indsprøjtninger i øjet, og skal gives patienterne cirka hver fjerde til tolvte uge. Og det er resten af livet! Erfaringerne med medicinen anti-VEGT er ganske gode.

“Medicinen virker særdeles effektivt ved blandt andet at forhindre nydannelsen af skadelige blodkar i nethinden, og den har efter sit indtog halveret antallet af nyblinde over 50 år.”, siger Benjamin Sommer Thinggaard.

Benjamin Sommer Thinggaard peger på den prioriteringsmæssige udfordring det også er for sundhedsvæsnet, og om andre specialer står over for lignende udfordringer?

Fakta

Siden 2007 hvor anti-VEGF blev godkendt til brug i Danmark er over 900.000 injektioner givet til godt 56000 patienter. 2 ud af 3 har fået injektioner pga. våd AMD, 14% pga. blodprop i øjet og 11 % pga. diabetisk øjensygdom.  Hvert år får ca. 3500 danskere diagnosticeret behandlingskrævende våd AMD, 900 danskere behandlingskrævende blodprop i øjet og 700 danskere starter behandling med injektioner i øjet på grund af diabetisk øjensygdom. I Danmark er 4 præparater aktuelt godkendt til behandling af ovennævnte sygdomme, og behandlingerne gives på udvalgte hospitaler under sterile forhold af specialuddannede personale.

Benjamin Sommer Thinggaard er ph.d.-studerende på Klinisk Institut og Odense Universitetshospital ved Forskningsenheden for Oftalmologi.

Foto: SDU.dk