Læserdebat

Alle fortjener en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og et aktivt seniorliv.

Debat af: Søren Larsen, Socialdemokratisk byrådsmedlem, Skansevej 7, 7000 Fredericia

Velfærdssamfundet er bygget på tillid til, at enhver yder sit, og at fællesskabet til gengæld er der for dem, der har brug for det. 

Det er en slags samfundskontrakt som hviler på ret og pligt.

Vi har alle pligt til at bidrage til velfærdssamfundet, som f.eks. med at være en aktiv del af arbejdsmarkedet. Men samtidig giver dette os også nogle rettigheder, som når vi nærmer os pensionsalderen og gerne skulle kunne opleve et godt og aktivt seniorliv.

Men mennesker som er trådt ud på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, og som gennen et langt arbejdsliv har arbejdet hårdt fysisk, er ofte nedslidte når de nærmer sig pensionsalderen og har derved sværre ved at leve et aktivt seniorliv med tid og overskud til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Socialdemokratiet har derfor fået gennemført retten til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (Arne pensionen), for mennesker med et langt og ofte hårdt arbejdsliv bag sig. 

Dette er blandt andet det Konservative Folkeparti modstandere af. De henviser til Seniorpension som er for dem, som har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag sig. Kravet er at man skal have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen.

Det vil med andre ord sige, at for at opfylde kravene til Seniorpension, så skal man være meget nedslidt og ofte så nedslidt, at der ikke er de store kræfter til et godt og aktivt seniorliv.

I Socialdemokratiet tror vi på retten til et aktivt seniorliv – også for de som gennem hele deres arbejdsliv har knoklet og som gennem årene er blevet nedslidt.

Alle fortjener en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og et aktivt seniorliv.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv