FREDERICIA

Alarm fra Raffinaderiet

Af DanmarkC TV

Storudrykning til Raffinaderiet efter alarm

Brandvæsnet er ankommet til Raffinaderiet i Fredericia, hvor en alarm kort tid forinden havde varslet om brand.

Raffinaderiets eget brandvæsen er ligeledes i indsats.

Årsagen til udrykningen skal findes i at en pumpe på raffinaderiet pludselig brød i brand. Raffinaderiet eget brandvæsen fik slukket branden, med TrekantBrand holdende standby.