FREDERICIA

Akutplan – men intet til psykiatrien – endnu!

Debatindlæg af gruppeformand Annette Blynel (SF) og medlem af
psykiatri-og socialudvalget Sara Darling Jørgensen (SF) – begge
medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

En ny Akutplan har set dagens lys. Men desværre er der ikke fundet plads til psykiatrien, som lider i lige så stort omfang, som det somatiske område. Borgerne skal stadig vente. I Region Syddanmark er det helt galt. SF har længe forsøgt at få psykiatrien på dagsordenen, men det har været, og er desværre stadigvæk, særdeles vanskeligt at få en reel politisk drøftelse. Tværtimod er SF gang på
gang blevet afvist. Flertallet mener direktionen har ret, og det skal vi ikke stille spørgsmålstegn ved.  

Vi har bedt om en gennemgang af de tildelte budgetmodeller, fordi det er vores vurdering, at der ikke er en ligelig fordeling mellem de forskellige afdelinger. Svaret er, at det er for kompliceret, og derfor ikke kan beskrives. Altså man kan ligeså godt sige: ”Det forstår I jer ikke på, kære politikere”.

Annette Blynel

Men måske er virkeligheden, at det er modellen, der ikke er meningsfuld, hvis den ikke kan forklares for os ”simple” politikere.  Så i januar blev direktionen også bekymrede. Det virker lidt påfaldende med en pludselig udtrykt bekymring for et område, som de i mange år har haft, og stadig har, ansvaret for. Hvad er baggrunden for, at det skal blive så alvorligt, før der reageres? Tværtimod så beslutter direktionen i oktober 2022 store besparelser på en afdeling med en begrundelse i, at de skal lære at overholde budgetterne. Der var ingen faglige bekymringer, da det skete. Det er ikke god ledelsesstil, men alligevel bakkede et flertal i regionsrådet desværre op om
direktionens beslutning.

Der er de sidste år tildelt mange ressourcer og udarbejdet en psykiatriplan med flere gode tiltag. Så hvad er baggrunden for, at der er afdelinger, som slet ikke fungerer, og hvor medarbejderne flygter?
Måske skyldes det netop en ulige fordeling af ressourcer?  Har direktionen handlet med rettidig omhu? Det spørgsmål, mener vi, med god grund kan stilles? Nu afventer vi så direktionens forslag til
handling.  Men uanset hvad, er SF naturligvis parat til at tildele både ressourcer og den nødvendige personale- og ledelseskraft. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Det handler om borgere med alvorlig psykisk sygdom.

Sara Darling Jørgensen

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv