TRAFIKKEN

Aften- og natarbejde på Ny Lillebæltsbro

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Vejdirektoratet skal reparere dele af belægningen i de nordlige spor af Ny Lillebæltsbro længst mod Fyn og op til midten af broen. Det betyder, at tilkørselsrampen ved Jyllandsvej <58b> er lukket og at der vil være spærret to spor i vestgående retning.

Vejdirektoratets entreprenør udfører reparationsarbejdet mandag den 4. oktober fra kl. 20.30 og i løbet af natten til tirsdag den 5. oktober. Arbejdet vil være afsluttet senest kl. 6.00 næste morgen, så alle vejbaner er tilgængelige når morgenmyldretiden begynder. Da arbejdet er vejrafhængigt, kan arbejdet blive aflyst og flyttet til en anden dag i den kommende uge.

Reparationsarbejdet betyder for trafikanterne, at hastigheden sættes ned til 80 km/t og at der inddrages to spor i vestgående retning.  


Trafikanter, der normalt benytter tilkørselsrampen ved Jyllandsvej <58b> skal i stedet benytte rampeanlæg <58a> eller ind gennem byen og via den gamle Lillebæltsbro.