FREDERICIA

AFGANISTAN : FREDERICIANSK OFFICER AFGÅET VED DØDEN

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

AFGHANISTAN, Kabul: En dansk officer er fredag d.31.okt afgået ved døden på felthospitalet i Bagram i Kabul efter et ildebefindende

HOK.DK oplyser på deres hjemmeside følgende :

31-10-2014 – kl. 20:50
Den 55-årige oberstløjtnant, Ove Kjærsgaard Hansen, afgik fredag formiddag ved døden efter at være faldet om på vej til sin arbejdsplads på grund af et ildebefindende.

Ove Kjærsgaard Hansen blev med det samme hjulpet til skadestuen i Kabul lufthavn, hvor han blev stabiliseret. Efterfølgende blev han med helikopter transporteret til felthospitalet i Bagram for yderligere behandling. Her viste det sig desværre, trods adskillelige genoplivningsforsøg, at Oves liv ikke stod til at redde.

Oberstløjtnanten startede sin karriere ved Telegrafregimentet i Fredericia i 1978. Han var telegrafofficer gennem hele sin karriere og har været udsendt til internationale missioner flere gange. Det seneste år gjorde Ove Kjærsgaard Hansen tjeneste ved hovedkvarteret for det Multinationale Korps, HQ MNC North East, i Stettin i Polen . Herfra var han udsendt til Kabul som stabsofficer ved International Joint Command, som planlægger og overvåger operationer i Afghanistan.

Ove Kjærsgaard Hansen blev 55 år.
Han efterlader sig sin hustru og tre børn.

Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen udtaler:

– Det er med sorg, at jeg må meddele, at oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen er død som følge af hjertestop i Afghanistan. Her til morgen fik jeg den triste nyhed om, at Ove fik et ildebefindende på vej til sit arbejde, og at det ikke lykkedes for lægerne på felthospitalet at redde hans liv. Det er et hårdt slag for Oves familie og for hans kolleger i Afghanistan, Polen og Danmark.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe familien og kollegerne i Kabul i den svære tid, der kommer.

De pårørende er underrettet.

 

(Kilde : HOK.dk)