FREDERICIA

ADP leverer et tilfredsstillende årsresultat

PRESSEMEDDELELSE: ADP fortsatte i 2017 sin udviklingskurs og har i årets løb taget nogle store skridt i realiseringen af den vækststrategi, som vil udvikle ADP over de næste mange år. Et tilfredsstillende 2017-resultat fremlagt på ADP-generalforsamlingen den 12. april understøtter retningen og danner basis for en videreudvikling af ADP-havnenes kerneforretning og af Taulov Dry Port.

Et resultat for 2017 på 23,4 mio. kr. er tilfredsstillende for et år præget af generelt lave vækstrater. At vi på trods af et ustabilt marked kommer ud af 2017 med et tilfredsstillende resultat og samlet set høje godsmængder skyldes, at vores forretningsområder holder niveauet eller vækster. På Ro/Ro området har vi oplevet et højt aktivitetsniveau og en stigning i godsmængden på 16,8 %.

Vores samlede godsmængde for 2017 ligger på 8,6 mio. tons, hvilket er på niveau med tidligere år.

(Foto : Adp)

Årets højdepunkter
Årets højdepunkter2017 har på mange måder været et rigtig godt år for ADP – et år, hvor vi har igangsat nogle vigtige investeringsprojekter, som over de kommende mange år vil transformere ADP og vores havneinfrastruktur og faciliteter.

”Helt i tråd med vores vækststrategi har vi i 2017 taget nogle store investeringer i bygninger, faciliteter og arealer i både Nyborg og Fredericia. Investeringerne vil motivere tiltrækning af virksomheder og nye godstyper til vores havne. Effekten af dette har vi allerede mærket i de første måneder af 2018, hvor vi i Fredericia har haft øget aktivitet inden for biobrændsel og genanvendeligt jern. I Nyborg har vi budt velkommen til flere ny virksomheder, og det er glædeligt, at vi med vores havne kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser”, siger Nils Skeby, CEO i ADP A/S.

Ét af årets højdepunkter har været indgåelse af joint venture samarbejde med Danmarks største pensionsselskab PFA. I samarbejde med PFA investerer vi over de kommende 10 år mellem 1,5 – 2,0 Mia kr. i opførelsen af moderne lager- og logistikejendomme med direkte adgang til flerstrengede transportformer. Første etape af den ambitiøse investeringsplan igangsættes i foråret 2018, hvor vi opfører 10.000 m2 generiske lager- og logistikejendomme.

Den førende logistikpartner – med rødder i havnedrift
ADP leverer ikke kun havneinfrastruktur men er også en samarbejdspartner, der tænker 360 grader rundt om kundernes transport- og logistikudfordringer. Vi tilbyder kunder fleksible og attraktive erhvervslejemål i Taulov Dry Port, men kan samtidig aktivere vores havne og tilbyde en smidig transport- og logistikkæde, når gods skal flyttes mellem havn og lagerfaciliteter i Taulov Dry Port.

Transport- og logistiksektoren bliver i disse år mødt af ny teknologi, nye løsninger og innovation, og behovet for konkurrencedygtige og hurtige leveringsformer til virksomheder og forbrugere har aldrig været større.

”Vores kunder ser på hele godstransportens værdikæde for at optimere deres forretning, og ADP kan netop i samarbejde med private aktører sikre, at godset flyttes omkostningseffektivt mellem havn, jernbane og veje til gavn for virksomheder og operatører. Vi er en samarbejdspartner som tænker 360 grader rundt om vores kunders udfordringer, og vi kan sætte både havn og Taulov Dry Port i spil til at skabe effektive transport- og logistikløsninger”, siger Nils Skeby.