FREDERICIA

ADP A/S bliver medlem af Dansk Erhverv: Skal styrke politisk fokus på havneudvikling

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

ADP A/S, der ejer og driver havnene i Fredericia og Nyborg samt Taulov Dry Port, er blevet medlem af Dansk Erhverv

Medlemskabet skal styrke det politiske arbejde for at sikre, at ADP kan fremtidssikre havnedriften og være med til at understøtte Danmarks klimamålsætninger.

Det skriver havneselskabet i en pressemeddelelse.

Havnene i Fredericia og Nyborg samt Taulov Dry Port er i rivende udvikling, men potentialet er endnu større. Det kan dog kun opnås ved bedre politiske rammer for de danske havne, der i stigende grad konkurrerer med internationale aktører.

Udviklingspotentiale og politiske rammer
Havnen i Fredericia er i gang med en havneudvidelse, der skal sikre kapacitet til den stigende efterspørgsel på containerområdet. Sammenhængen med Taulov Dry Port, aktiviteterne på havnen og den centrale placering som grønt, multimodalt knudepunkt for transport og logistik gør området til det mest optimale sted i Danmark til at understøtte dansk import og eksport.

– ADP er i gang med at udleve et potentiale, der kan nå endnu højere international flyvehøjde, hvis de politiske processer og beslutninger spiller sammen med os, siger Rune D. Rasmussen, adm. direktør for ADP.

– Der er her og nu brug for en revurdering af havneloven, der bl.a. skal understøtte en bedre udnyttelse af havnearealerne og sikre lige vilkår for adgang til finansiering, fortæller Rune. D. Rasmussen.

Brian Mikkelsen (tv), adm. direktør Dansk Erhverv og Rune D. Rasmussen, adm. direktør ADP A/S snakker om havneudvidelsen i Fredericia og det fremtidige potentiale. Pressefoto: ADP

Grøn omstilling og klimamålsætninger
ADP har store ambitioner for den grønne omstilling og har forudsætningerne for at understøtte Danmarks klimamålsætninger bl.a. via energiinfrastrukturselskabet ADP Energy Infrastructure. Det kræver dog en smidigere myndighedsgodkendelse af grønne projekter og en teknologineutral havnelov, der tillader etablering af solceller på havnene.

– Vi har i ADP store ambitioner på den grønne omstilling, og vi har forudsætningerne for at understøtte Danmarks klimamålsætninger bl.a. via vores energiinfrastrukturselskab ADP Energy Infrastructure. Det kræver f.eks. en smidigere myndighedsgodkendelse af grønne projekter. Derudover skal der arbejdes på havnelovens retorik, så den bliver teknologineutral, så det er muligt for havnene at etablere og benytte solceller på tagene. Dansk Erhverv er i dag dybt engageret i den grønne omstilling på både energi- og transportområdet og deler ADP’s ønsker til fremtidens havneudvikling, så der er en del, vi kan tage fat på sammen, siger Rune. D. Rasmussen.

Brian Mikkelsen, adm. direktør Dansk Erhverv, er enig i, at samarbejdet skal være med til at sikre et stærkt, grønt transportknudepunkt med den klare ambition om at gøre Danmark til et endnu mere konkurrencedygtigt land på transport og logistik og i den grønne omstilling:

– ADP tænker i den grad ud af boksen for at styrke havneforretningen og understøtte omlægning af godstransporten med fokus på klimaet og reduktion af CO2. Taulov Dry Port og ADP Energy Infrastructure er to gode eksempler på det, da begge datterselskaber styrker den klassiske havneforretning i både Fredericia og Nyborg, siger Brian Mikkelsen, og fortsætter:

– Samtidig viser de, hvordan ADP tænker havnene ind i at nå Danmarks målsætning om at blive CO2-neutral i 2050. I Dansk Erhverv er den grønne omstilling ikke mindst inden for transportområdet en prioriteret dagsorden, som vi arbejder ihærdigt på at fremme sammen med vores medlemsvirksomheder og i godt samspil med beslutningstagere og myndigheder. Derfor er vi rigtig glade for, at ADP har valgt at blive en del af Dansk Erhverv.