FREDERICIA

ÅBENT HUS FOR LEDIGE OVER 50 ÅR

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

50+, Senior Erhverv Fredericia, holder åbent hus for alle interesserede.

–       Vi vil gerne have nye medlemmer og vi vil gerne af med de nye medlemmer hurtigst muligt ved at hjælpe dem i arbejde, fortæller formanden for 50+ Jørgen Dohn Rix. Derfor holder vi åbent hus således at alle interesserede kan blive klogere på hvad 50+, Senior Erhverv Fredericia er, og evt. være med til at hjælpe sig – og andre – i arbejde, fortsætter formanden for de ca. 60 medlemmer af foreningen.

Fredericiaforeningen er én af 24 foreninger der er spredt over hele landet. Foreningerne er selvstændige; men har en fælles landskoordinator der sørger for koordinering af bl.a. kurser. I 2013 fik de 24 foreninger over 600 af deres medlemmer i arbejde. Kerneydelsen i foreningerne er virksomhedsbesøg, oplysning om det særligt fordelagtige i at ansætte medarbejdere over 50 år samt driften af en landsdækkende CV-database.

I Fredericia er det pt. lykkedes i indeværende år at få omkring 1/3 af medlemmerne i arbejde. Dette svare til ca. 20 ansættelser.

–       Årets mål er 30 medlemmer i arbejde; men det kræver også at vi har vare på hylderne, når arbejdsgiverne benytter vores CV-database og efterspørger modne medarbejdere, fortæller Jørgen Dohn Rix. Så, et højt medlemstal er med til at påvirke vores aktivitetsniveau; men det er også en forudsætning for at kunne imødekomme efterspørgslen fra arbejdsgiverne. Enkelt sagt: – jo flere medlemmer og jo flere aktive, jo flere kommer i arbejde, fastslår Jørgen Dohn Rix.

Kendetegnende for 50+, Seniorerhverv Fredericia, er at vi har en bred vifte af aktiviteter baseret på netværk og egen-indsats. Vi besøger direkte virksomhederne i lokalområdet, vi støtter hinanden personligt, vi har antennerne ude efter job for hinanden. Vi er også et socialt fællesskab, dér hvor man som ledig, kan være meget alene, nævner Jørgen Dohn Rix.

Foreningen, som drives af frivillige, har netop koblet sig på en landsdækkende CV-database for ledige over 50 år. Her kan arbejdsgivere målrettet søge medarbejdere efter kompetencer og hvor de ledige bor.

På åbent-hus-dagen, der afholdes torsdag d. 11. september i tidsrummet fra 10.00 – 15.00, vil der kl. 11.00 og en halv time frem være et introduktionsforedrag.

50plus