FREDERICIA

A.P.MØLLER FONDEN STØTTER SKOLEUDVIKLINGS -TILTAG

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia har sammen med 11 andre kommuner fået tildelt 21 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden til at styrke elevernes læring og trivsel

A.P. Møller Fonden har bevilliget 21 mio. kr. til det skoleudviklingssamarbejde, som Fredericia Kommune som den første kommune i Danmark tog hul på i efteråret 2013. Sammen med Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk praksis på Aalborg Universitet (LPS) har Fredericia banet vejen for, at der nu er 11 andre kommuner, som får mulighed for at blive en del af programmet.

Det er fantastisk, at vi med bevillingen på 21 mio. nu får mulighed for sammen med 11 andre kommuner, LSP og COK at forfølge det ambitiøse skoleudviklingstiltag, som vi har været meget optaget af det seneste halve år. Bevillingen giver os endnu bedre muligheder for at nå vores mål om at løfte børn og unge i Fredericia ind i fremtidens folkeskole”, siger Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Susanne Eilersen.

Programmets målsætning er, at de deltagende skoler over de næste fire år får et betydeligt løft og kan dokumentere mærkbare forbedringer for elevernes læring og trivsel.

I Fredericia vil skoleudviklingen gå hånd i hånd med udviklingen af børns trivsel og læring i dagtilbud.

Fredericia Kommunes samarbejdsaftale med LSP betyder nemlig, at alle medarbejdere på både skoler og i dagtilbud lærer at arbejde databaseret og forskningsinformeret ud fra de profiler, der udarbejdes af klassens eller børnegruppers stærke og mindre stærke sider. På baggrund af forskningsviden om børns og elevers trivsel, læring og udvikling bliver der tilrettelagt pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på hele børne- og ungeområdet i Fredericia.

De 11 nye kommuner, som inddrages i skolesamarbejdet, er Billund, Brønderslev, Frederikssund, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg og Thisted.