FREDERICIA

60-årige Christian Bro valgt som borgmester i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Steen Wrist er dermed afgået som borgmester idet han har fået et andet arbejde, der ikke er foreneligt med borgmesterjobbet

Det var 1. Viceborgmester Søren Larsen (A) der ledte valghandlingerne, og kunne meddele at Steen Wrist ønskede at udtræde helt af byrådet.

Steen Wrist blev fritaget for de poster han som borgmester har haft.

Steen Wrist kom tilbage efter at have været inhabil under de tidligere punkter, Steen Wrist bød Annette Hyre-Jensen velkommen, og fortalte hun var velkommen til at det næste bestyrelsesmøde.

Steen Wrist takkede hele byrådet for et godt samarbejde, og en særlig tak til hele organisationen. “Der er skabt mange ting, som jeg også er stolt af.” Steen Wrist

Efter takketale, overrakte byrådets nestor Bente Ankersen borgmesterkæden til byens nye borgmester, Christian Bro.

Christian Bro takkede for valget.

Christian Bro, borgmester i Fredericia. Foto: DanmarkC TV.