Læserdebat

Vi mangler et lokalt psykiatriråd

Mads Wiig Ehmsen, bestyrelsesmedlem Alternativet Fredericia, har startet en debat omkringet lokalt psykiatriråd.

Til debatten i udsatterådet den 4. November foreslog Bjørn Medom Nielsen (A) og formand for sind i Fredericia, at vi i Fredericia oprettede et lokalt psykiatriråd.

Hele panelet bestående af: Thor Nielsen (P), Jan Filbært (Ø), John Nyborg (A), Connie Maybrith Jørgensen (F), Inger Nielsen (O), Louis Lindholm (V), Poul Rand (I) og Mads Wiig Ehmsen (Å).
Tilkendegav at det kunne de godt se den gode idé i, og var klar til at arbejde videre med det, efter endt valgkamp. 

Valgkampen er nu ovre, og jeg synes at tiden er inde til at tage action. Hvordan og hvorledes, skal vi have fundet ud af. 
Vi kunne starte med et møde, jeg vil prøve at tage kontakt til Bjørn Medom over de næste dage, og finde ud af om vi måske kan få lov at bruge Kulturcaféen, hvor SIND normalt residerer,
for en enkelt eftermiddag/aften.  

Vi ser ind i en mørk vinter, både med corona, men også med en masse mennesker med mørke sind, vinterdepressioner, ensomhed, psykisk sårbarhed. Listen er lang. 
Så jo hurtigere vi kan skabe endnu flere tilbud til dem med et behov for det. Jo bedre. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv