Home Læserdebat Landbrugspolitik og CO2
Landbrugspolitik og CO2

Landbrugspolitik og CO2

0

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Gothersgade 20. Medlem af Fredericia Byråd og Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland for Nye Borgerlig

Dansk landbrug skal udvikles. Det skal ikke afvikles.

Jeg ynder at kalde danske landmænd for globale klimahelte. For hver gang dansk landbrug vinder markedsandele i udlandet, bliver der leveret landbrugsvarer produceret med mindst CO2-udslip, den laveste miljøpåvirkning og med den bedste dyrevelfærd.

Det forstår venstrefløjen simpelthen ikke – eller også vil de ikke vedkende sig fakta. 

Det står klart, at landbrugspolitik i Danmark aldrig må overlades til venstrefløjen.

Det vil betyde afvikling af dansk landbrug, ødelæggelse af et helt erhverv, og fjernelse af et helt kultur lag i Danmarks lange historie.

Regeringens og den støttepartiers plan om at reducere CO2-udslip og kvælstofudledninger er i sig selv voldsomt indgribende.

Det er pinligt at høre på f.eks. Enhedslistens ligegyldige tilgang til hvor meget landbrug, de vil nedlægge. Venstrefløjen er klima-nationalister. På venstrefløjen er man fløjtende ligeglade med, at konsekvensen af at reducere dansk landbrugsproduktion bliver en stigning i produktion andre steder og samlet set et større udslip af CO2.Det er den såkaldte lækage-effekt.

Et helt erhverv nemlig landbruget udskammes som CO2 syndere. Men ta nu til eksempel Fredericia. 3% af byens CO2 kommer fra landbruget. 75% kommer fra el- og varmeforsyning og industri. 

Nye Borgerlige lægger vægt på, at når vi skal forhandle kvælstofreduktioner, skal andre og meget betydende kilder til kvælstofbelastning inddrages.

Vi ved, at kvælstof stammende fra vores nabolande transporteres med havstrømmene ind i de indre danske farvande. Vi ved også, at spildevand fra byerne spiller en rolle og at skæbnesvanger udgravning af havneslam der dumpes i f.eks. Lillebælt, øger indholdet af næringsstoffer i vandet og spreder en uskøn mangfoldighed af gift. 

Vi kommer ikke til at acceptere, at byrden for at leve op til vandrammedirektivet udelukkende lægges på landbrugets skuldre.

Heldigvis ser vi nogenlunde ens på udfordringerne i de blå partier, og vi skal nok finde ud af at samarbejde, så dansk landbrug også fremover bliver udviklet og ikke afviklet.

Det skylder vi hinanden – og dem, der kommer efter.