DanmarkC TV

Home FREDERICIA 3,9 mia. kr. til vækst og miljø i dansk landbrug
3,9 mia. kr. til vækst og miljø i dansk landbrug

3,9 mia. kr. til vækst og miljø i dansk landbrug

0

577059_220175044766694_1463290960_nEt flertal i Folketinget er netop blevet enigt om fordelingen af landdistriktsprogrammet i perioden 2016 til 2018. Bag aftalen står Regeringen, SF og Enhedslisten.

Knap 4 milliarder kr. vil frem mod 2018 blive målrettet miljøvenlig vækst i dansk landbrug.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, udtaler:

”Det glæder mig, at jeg nu kan fortælle de lokale aktionsgrupper og alle andre, der arbejder for at fastholde gode muligheder for at bo og virke i landdistrikterne, at vi har en aftale, så de kan videreføre det gode arbejde. Det arbejde er af stor vigtighed og med aftalen har vi sikret midler til iværksættelse af udviklingsprojekter for 90 mio. kr. om året.”

”Vi giver ca. 850 mio. kr. til nye grønne stalde. Det er investeringer, der mangler ude i erhvervet, og vil løfte produktionen, så den bliver mere effektiv, miljøvenlig og med et højere niveau af dyrevelfærd. Støtten vil give investeringer for op imod 3,3 mia. kr. og skabe 1.600 job i landbruget frem til 2018,” siger ødevareminister Dan Jørgensen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl udtaler:

”Aftalen er en stor gevinst for Danmark. Vi får nye naturområder og passer bedre på den natur, vi har. Samtidig sender vi mindre kvælstof ud i vores fjorde og kystområder til gavn for miljøet. Og det hele sker frivilligt og med en kompensation for landbruget. Så alle vinder med denne aftale. ”

Enhedslistens ordfører Per Clausen udtaler:

”Det er vigtigt for Enhedslisten, at landdistriktsmidlerne bruges til at styrke den økologiske omstilling. Derfor har det været helt afgørende, at vi har skaffet 45 millioner ekstra til økologi om året de næste tre år.”

SF’s ordfører Lisbeth Bech Poulsen udtaler:

”Det er afgørende for SF, at vi løfter økologien. Og derudover har vi også kæmpet for bedre staldsystemer, så vi kan få nedbragt landbrugets skadelige ammoniakforurening, der bidrager til partikelforurening og skader både natur og vores sundhed.”

 

Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet er den nationale udmøntning af midlerne i den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og er en del af EU’s fælles landbrugspolitik. I perioden 2016-2018 udmøntes i gennemsnit 1,312 mia. kr. pr. år.

Programmet indeholder en række tilskudsordninger og understøtter udviklingen af landbrug og landdistrikter indenfor 4 overordnede hovedområder: Vækst-og konkurrenceevne, økologi, natur/miljø/klima og landdistriksudvikling.