FREDERICIA

360 brande forårsaget af en ukrudtsbrænder i 2022 – det har en pris!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Prisen kan være mere høj end du måske tror – meget højere

Beredskabsloven § 71 er den lov der dækker omgang med åben ild. Ifølge de generelle regler skal enhver der benytter åben ild gøre det på en sikker måde, der ikke udgør en fare for andre mennesker eller ejendom. Bødetaksten vil ligge mellem 1.500 kr. ved mindre forvoldte skader, og 3.000 kr. ved større skader, og kan endda forhøjes når der er forvoldt større skader og skal fastsættes under hensyn til skadernes omfang, oplyser Anklagemyndigheden.
Prisen for et besøg af eksempelvis TrekantBrand ved en mindre brand, starter altså ved 1.500 kr..

Dækker forsikringen, hvis man bruger sin ukrudtsbrænder, når det er tørt/varmt?
Grundlæggende skal man altid tænke sig om, når der bruges åben ild. Bål eller ukrudtsbrænder som eksempel, og særligt når det er varmt og tørt.

Hvis man selv er årsag til branden, sååå…
Hovedreglen er, at hvis uheldet ude, dækker husforsikringen brandskaderne efter flammedannende ild.

Hvis man selv er årsag til, at branden opstår, kan man miste retten til erstatning i enkelte situationer.

Det er for eksempel tilfældet, hvis man har opført sig groft uagtsomt eller har lavet skaden med vilje. Det er altid en konkret vurdering, hvornår noget er groft uagtsomt, men det er det for eksempel, hvis der er tale om en bevidst farlig handling, som medfører en indlysende risiko for skader. Er der et afbrændingsforbud, skal der ikke lige så meget til, for at der kan blive tale om grov uagtsomhed, oplyser Forsikringsoplysningen

Vurdering
Det kan være nyttigt for dig at vide, at når myndighederne konkret skal vurdere, om der skal være et forbud mod brug af åben ild, tager de udgangspunkt i et brandfareindeks udarbejdet i samarbejde med DMI. Du kan tjekke beredskabets brandfareindeks og se, om der er udstedt et afbrændingsforbud i dit område her: Brandfare.dk.

Indsatslederen fra TrekantBrand er ofte først fremme. Det kan blive et dyrt besøg. Foto: DanmarkC TV.