FREDERICIA

FLERE PRAKTIKPLADSER SIKRET

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC Lillebælt og Fredericia Kommune – med jobcentret som brobygger – indgik i dag en partnerskabsaftale, der skal sikre et stærkt og nyttigt samarbejde, så der nu og i årene frem etableres de praktikpladser, der er nødvendige for at sikre, at unge kan få den uddannelse, de ønsker – og at virksomhederne kan skaffe veluddannede arbejdskraft.

Fredag indgik flere vigtige parter i Fredericia en aftale, der sikre flere praktikpladser til Fredericias unge mennesker… (FOTO : Ole Olsen)
Fredag indgik flere vigtige parter i Fredericia en aftale, der sikre flere praktikpladser til Fredericias unge mennesker… (FOTO : Ole Olsen)

– I Fredericia Kommune har vi store forventninger til partnerskabsaftalen – og vi tror på, at den vil sikre, at vi får etableret de nødvendige praktikpladser. Erfaringer fra en række andre kommuner har vist, at et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, relevante fagorganisationer – som i vores tilfælde Dansk Byggeri, Fredericias Håndværkerforening og Jobcentret – skaber synergi og commitment. Aftalen er ikke blot er et pænt stykke papir, men en garanti for, at der sættes handling bag ord – flere år frem. Det skylder vi først og fremmest de unge mennesker, for uddannelse er vejen frem, men analyser viser også, at vi i 2020 vil mangle praktikpladser – især indenfor håndværksområdet – hvis vi ikke sætter ind NU. Også fra politisk side har aftalen og målet stor bevågenhed, udtaler borgmester Jacob Bjerregaard.

 

– Partnerskabsaftalen kan hjælpe de unge med at få en læreplads og vores lokale virksomheder med at få kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Vores erfaringer viser, at når vi hjælper hinanden, så lykkedes det også at skaffe lærepladser. Fx er det i Varde i flere omgange lykkedes at skaffe lærepladser til nærmest alle eleverne på EUC Vest, og jeg tror på, at vi med partnerskabsaftalen i Fredericia kan gøre det samme. Flere kommuner bør følge op, for i år 2020 risikere vi at mange 32.000 praktikpladser indenfor håndværksområdet, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen.

 

Lars Middelboe, direktør for EUC Lillebælt, der er med i partnerskabsaftalen, forklarer: I det seneste år har der været stor debat omkring erhvervsuddannelserne, og de problemer der nu begynder at tegne sig. Alle tal viser, at vi om ganske få år mangler faglært arbejdskraft, måske 4000 – 5000 hvis der ikke gøres noget nu.

 

Det er derfor vigtigt, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i fremtiden. Det skal gøres ved at lave attraktive uddannelser, hvor man bl.a. kan nævne den nye EUX uddannelse, der både giver den unge en faglært uddannelse og fag på gymnasialt niveau, der gør det muligt at læse videre direkte efter svendebrevet, hvis det er det man ønsker. Det er en af mange muligheder for at bryde gymnasietrenden, så flere fremover vil vælge en erhvervsuddannelse.

 

Skolerne har et stort ansvar for at gøre erhvervsuddannelserne mere trendy ved f.eks. at forbedre trivslen på erhvervsskolerne og skabe et ungdomsuddannelsesmiljø med spændende og motiverende undervisning.

 

En anden væsentlig ting, som skal være i orden, er adgang til praktikpladser i det nødvendige omfang, derfor er det et fantastisk initiativ at få etableret den partnerskabsaftale som underskrives i dag, hvor Fredericia Kommune, Dansk Byggeri og den lokale erhvervsskole EUC Lillebælt indgår i et samarbejde om at får flere til at tage en erhvervsuddannelse, slutter Lars Middelboe.

 

– i Fredericia Håndværkerforening er vi også glade for, at vi kan stå sammen og holde fokus på at få flere unge ind i håndværksfagene. Endvidere er det rigtig vigtigt, at vi får alle unge, uanset baggrund., i gang med en uddannelse og efterfølgende får et job, konkluderer Michael Kristensen, Fredericia Håndværkerforeningen.