Home SAMFUND Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen indviede det ombyggede kraftvarmeværk
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen indviede det ombyggede kraftvarmeværk

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen indviede det ombyggede kraftvarmeværk

0

Skærbækværket kan nu levere grøn fjernvarme til Trekantområdet. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen indviede det ombyggede kraftvarmeværk.

Efter godt tre års intenst arbejde med at ombygge Skærbækværket kunne H.K.H. Kronprinsessen onsdag indvie kraftvarmeværket, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler.

”Med deltagelse af kronprinsessen har vi nu markeret afslutningen på en omfattende ombygning. Skærbækværket har fået et nyt og grønnere liv, som kommer borgerne i Trekantområdet til gode og bidrager til Danmarks grønne omstilling,” siger vores koncerndirektør for Bioenergy & Thermal Power, Thomas Dalsgaard.

Grøn omstilling

Skærbækværket har været igennem en omstilling fra sort til grøn energi. Kraftvarmeværket blev i 1951 bygget til at fyre med kul. I 1997 blev det bygget om til at fyre med gas, og nu er det bygget om til at fyre med resttræ fra bæredygtigt skovbrug.

”Ved at skifte til bæredygtig træflis reducerer vi Skærbækværkets årlige CO2-udledning med omkring 250.000 tons CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 125.000 biler,” siger Thomas Dalsgaard.

Vi omstiller i disse år vores centrale kraftvarmeværker, så de kan fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas. Fra 2023 skal det være helt slut med at fyre med kul på vores kraftværker, og med ombygningen af Skærbækværket bliver vores gasforbrug også sænket markant. Det bidrager til vores mål om at reducere CO2-udledningen fra vores el- og varmeproduktion med 96 % i 2023 sammenlignet med 2006.

Skærbækværket producerer fjernvarme svarende til det årlige forbrug i omkring 60.000 hjem i Trekantområdet samt grøn strøm til det danske elnet.