Sundhedsstyrelsen har opdateret sin vejledning om den kommunale tandpleje med nye retningslinjer for socialtandpleje. Socialtandpleje er et gratis tilbud om tandbehandling til socialt udsatte borgere. Den opdaterede vejledning om den kommunale tandpleje skal klæde kommunerne på til at tilbyde socialtandpleje til socialt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og borgere, der benytter tilbud som herberger, varmesteder og […]
Som en direkte konsekvens af Covid-19, blev stort ste enhver form for events lukket ned allerede i marts. Det betyder for hele eventbranchens vedkommende, at branchen stort set har stået uden arbejde siden marts – og kommer til det en rum tid endnu.   Branchen har imidlertid kun i beskedent omfang kunnet benytte de hjælpepakker, […]
Fredericia og Middelfart fejrer 50-års-jubilæet for indvielsen af den nye Lillebæltsbro, med en fælles kunstevent, der binder mennesker og byer sammen Den 21. oktober er det 50 år siden, at den nye Lillebæltsbro blev indviet, og i den anledning bliver der i både Middelfart og Fredericia lavet en stor kunstevent med kunstneren Karoline H Larsen. […]
Inden længe man opleve at udeområder ved FIC gennemgår en spændende forandring. Fredericia Idrætscenter er i en rivende udvikling, og der er mange ombygningsprojekter i gang indenfor i huset. Nu kommer turen også til udearealerne. Området foran hovedindgangen bliver til et stort kombineret trænings-, opholds og legeområde for alle. Området indrettes bl.a. med et praktisk […]