Vejdirektoratet er nu så langt, at de skal i gang med et højresvingsspor mod Kolding ved den nordlige tilkørselsrampe i motorvejskryds 59 Fredericia S. Fra torsdag den 5. marts efter kl. 9.00 til onsdag den 15. april vil det inderste spor fra motorvejsbroen til tilkørselsrampen være spærret for bilister for at give plads til cyklisterne. […]
Demens kan forstås og forklares på mange måder. Måden vi tænker og taler om begre- bet har stor betydning for vores muligheder, når sygdommen bliver en del af livet. Hvad er demens? Og hvad er demens ikke? Det er nogle af de temaer som sygeplejerske og un- dervise Malene Kjær Lassen vil give sit bud […]