Læserdebat

Der skal være klare mål for beskæftigelsen i Fredericia

Læserdebat af : Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og medlem af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Det Konservative Folkeparti

Efter at være kommet godt i gang med arbejdet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget står en ting helt klart; der skal sættes klare mål for beskæftigelsen i Fredericia. Vi skal have kigget grundigt på langtidsledigheden, som skal nedbringes, og vi skal have klare og ambitiøse mål for, hvor meget vi vil have nedbragt ledigheden generelt. Det skal vi allerede sætte mål for i 2022 og de kommende år. 

Noget er blevet bedre, men vi skal simpelthen kunne nå længere. For når der på den ene side er virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, kan vi på den anden side ikke tåle, at ledigheden – og især langtidsledigheden – er for høj. Der er alt for længe talt alt for meget om, at vi skal gøre mere af det, der virker og droppe meningsløse aktiveringer og indsatser. Det skal ikke bare være snak, det skal vi af med. 

Derfor stiller Det Konservative Folkeparti nu forslag om, at der allerede nu sættes ambitiøse og konkrete mål for beskæftigelsen. Først og fremmest et mål om, at Fredericia bliver placeret blandt de 5 bedste på landsplan i beskæftigelsesindsatsen. Og allerhelst blandt de 3 bedste på landsplan. 

Vi skal have mål om, hvor lang tid den enkelte skal være ledig til man kommer i reelt job, og så skal vi have mål for, at langtidsledigheden nedbringes til et minimum. Den samlede ledighed i Fredericia skal under 2 pct, og det kræver bl.a., at der allerede nu sættes mål for de enkelte år, så vi hurtigt kan justere, når der er behov for det. 

Vi skal samtidig have kigget meget mere på effekter af det vi gør, så vi ikke risikerer at bruge unødig tid og ressourcer på det, der ikke virker men i stedet det, der gavner den enkelte bedst muligt. En del af Det Konservatives forslag er derfor også, at der laves et katalog med alle de gode indsatser, der virker. Det gælder alt fra sagsbehandlingsforløb og måder at arbejde på og samarbejde på til de konkrete job, der skabes. Effektiv opkvalificering kan være en af løsningerne, men også sagsbehandlingen skal være smidig, så vi tilgodeser både den ledige og virksomhederne. 

Klare mål for beskæftigelsen handler for Det Konservative samtidig om at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Beskæftigelsesindsatsen skal være tidssvarende og matche de behov, som det lokale erhvervsliv har. Det er tid til at arbejde målrettet med at nedbringe ledigheden i Fredericia, og vi har modet til at sætte målene og sige det højt og tydeligt. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv